Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Podatek akcyzowy jako podatek pośredni, nie jest daniną powszechną co oznacza, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE dotyczy wyrobów akcyzowych, takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Opodatkowanie akcyzą innych wyrobów np. samochodów osobowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych czy wyrobów nowatorskich leży w gestii państw członkowskich. Specyficzny charakter podatku akcyzowego, często wprowadzane zmiany przepisów w tym obszarze, wymagają ciągłego i bieżącego analizowania rynku obrotu wyrobami akcyzowymi i innymi, które mogą podlegać przepisom tej ustawy.

Jakie usługi oferuje BTLA w zakresie podatku akcyzowego?

BTLA oferuje klientom pełną gamę usług, w zależności od rodzaju towaru i zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, przede wszystkim:

  • pomoc w tworzeniu składu podatkowego oraz uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych,
  • wnioskowanie o wydanie decyzji w zakresie klasyfikacji wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych (WIA-Wiążąca Informacja Akcyzowa),
  • wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego, w tym w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem,
  • wsparcie w zabezpieczeniu ryzyka podatkowego związanego ze zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako podmioty wymienione w ustawie o podatku akcyzowym np. zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający,
  • pomoc w uzyskiwaniu dokumentów lub innych dowodów potwierdzających wywóz towarów celem otrzymania zwrotu podatku.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: