Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) to nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, dostosowana do potrzeb współczesnej gospodarki. Łączy ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z wysoką elastycznością w zarządzaniu i kształtowaniu relacji pomiędzy akcjonariuszami. P.S.A. cechuje się prostym procesem zakładania oraz nowoczesnymi mechanizmami ochrony wierzycieli.

Kluczowe cechy prawne P.S.A. to:

 1. Brak kapitału zakładowego: Zastąpienie go kapitałem akcyjnym o minimalnej wartości 1 zł oraz brak nominałowego charakteru akcji.
 2. Elastyczna struktura majątkowa: Akcje bez wartości nominalnej i swoboda w wypłatach z kapitału akcyjnego.
 3. Ochrona wierzycieli: Zakaz dokonywania świadczeń zagrażających wypłacalności spółki oraz obowiązek odkładania 8% zysku na kapitał akcyjny.
 4. Wkłady niematerialne: Możliwość wniesienia do spółki pracy i usług bez skomplikowanych wycen.
 5. Uproszczenia formalne: Uproszczona dematerializacja akcji i szerokie wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
 6. Alternatywny model zarządzania: Możliwość wyboru systemu monistycznego (rada dyrektorów) zamiast tradycyjnego modelu zarządzania.
 7. Szybka rejestracja: Elektroniczna rejestracja spółki w ciągu 24 godzin.
 8. Łatwa likwidacja: Prosta procedura likwidacyjna lub możliwość przekształcenia w inną spółkę kapitałową.

Komu dedykowana jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest uniwersalną formą działalności, idealną dla inwestorów planujących wejście na rynek w różnych branżach, z wyjątkiem tych, które są regulowane przez specjalne przepisy. P.S.A. jest szczególnie atrakcyjna dla:

 1. Startupów: Elastyczność w zakresie wkładów niematerialnych i struktury kapitałowej oraz szerokie możliwości pozyskiwania kapitału od funduszy typu venture capital.
 2. Innowacyjnych przedsięwzięć: Swoboda w kształtowaniu umowy spółki, co ułatwia współpracę między inwestorami a innowatorami.
 3. Inwestorów niepublicznych: Możliwość inwestowania w spółkę bez potrzeby wprowadzania jej na zorganizowany rynek kapitałowy, z opcją przekształcenia w spółkę akcyjną w przyszłości.

Zalety prostej spółki akcyjnej

P.S.A. oferuje szereg korzyści, które wyróżniają ją na tle innych form prawnych:

 1. Prosta i szybka rejestracja: Umożliwia szybkie rozpoczęcie działalności dzięki elektronicznemu formularzowi rejestracyjnemu.
 2. Elastyczna struktura kapitałowa: Brak nominalnej wartości akcji pozwala na łatwiejsze dostosowanie kapitału do potrzeb spółki.
 3. Elektronizacja procesów decyzyjnych: Ułatwia zarządzanie spółką dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
 4. Łatwa likwidacja: Szybkie i nieskomplikowane zakończenie działalności w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia.

P.S.A. na tle międzynarodowym

Polska wprowadziła P.S.A. jako odpowiedź na rosnącą potrzebę nowoczesnych i elastycznych form prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencyjnych na rynku europejskim. Wzorce zaczerpnięte z prawa innych krajów, takich jak Finlandia, USA, czy Wielka Brytania, wskazują na skuteczność i popularność takich rozwiązań na świecie.

 1. Brak kapitału zakładowego: Podobnie jak w Finlandii, gdzie udziały nie mają wartości nominalnej, co zwiększa elastyczność finansową spółki.
 2. Model monistyczny: Stosowany m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach, upraszcza zarządzanie spółką.

Podsumowanie

Prosta spółka akcyjna to innowacyjna i elastyczna forma prawna, idealna dla nowoczesnych przedsiębiorstw i startupów. Dzięki swoim unikalnym cechom i uproszczonym procedurom, P.S.A. ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie kapitału oraz zarządzanie spółką w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Jeśli planujesz rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej, P.S.A. może być idealnym rozwiązaniem dostosowanym do Twoich potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu z BTLA, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wyboru prostej spółki akcyjnej i skonsultować swoje plany biznesowe z naszymi ekspertami.

Autor:

Dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

Skontaktuj się ze specjalistą