Danina Solidarnościowa stała się bardziej przychylna dla milionerów

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów w Polsce jest nawet 40 tysięcy milionerów. Są to osoby, które osiągają roczny dochód w wysokości co najmniej 1 miliona złotych. Mogą oni te dochody osiągać na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadczeń emerytalnych albo prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. Do dochodu wlicza się także sprzedaż papierów wartościowych.

Danina Solidarnościowa – brak możliwości odliczeń

Dotychczas fiskus miał utrwaloną praktykę orzekania, w której twierdził, że w przypadku tzw., Daniny Solidarnościowej” czyli 4-procentowej daniny od dochodów powyżej 1 000 000 zł, można odliczyć tylko składkę na ubezpieczenie społeczne. Straty z poprzednich lat, darowizny, ulgi na badanie i rozwój czy ulgi rehabilitacyjne nie mogły być według Skarbówki odliczone od podstawy opodatkowania.

Danina Solidarnościowa – Stanowisko Sądów Administracyjnych

Naprzeciw temu poglądowi stanął Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniu II FSK 452/22 wskazał:

,,Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach u.p.d.o.f.”

Danina Solidarnościowa – możliwe odliczenia od podatku

W związku z orzeczeniami sądów administracyjnych oraz odpowiedzi na interpelację poselską Ministra Finansów, nastąpił całkowity zwrot w podejściu skarbówki do obliczania podstawy daniny solidarnościowej. W najnowszych decyzjach organy stały się przychylne odliczaniu również strat z zeszłych lat.

Można jedynie estymować jak dużo osób wykazało stratę w okresie pandemii, dzięki czemu będą mogły zmniejszyć albo uniknąć zapłacenia 4-procentowego podatku, który narzuca tzw. ,,Daniny Solidarnościowej”.

Pojawiły się również decyzje Fiskusa dodatkowo poszerzające możliwości odliczenia. Można się z nich dowiedzieć, że jest możliwa do odliczenia ulga za złe długi oraz ulga badawczo rozwojowa, co daje podatnikom dodatkowe możliwości na unikniecie dodatkowego obciążenia.

 

    Autor:

    Dr Artur Oleś

    Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

    Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

    Skontaktuj się ze specjalistą