Obniżona stawka podatku VAT dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Podstawowa stawka podatku VAT w polskim porządku prawnym wynosi 23% podstawy opodatkowania. Ustawa o VAT przewiduje jednak szereg wyjątków, pozwalając na obniżenie stawki podatku VAT w przypadku transakcji dotyczących określonych towarów i usług.

Jedna z obniżonych stawek VAT wynosi aktualnie 8%.

Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT dla budownictwa

Pod preferencyjną stawkę podlegają m.in. dostawa, budowa, remont, modernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych, bądź jakiejś ich części.

Nieodzownym warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatku jest zakwalifikowanie obiektów budowlanych do kategorii budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zaliczają się do niej obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych. Upraszając, są to różnego rodzaju lokale mieszkalne, nawet jeśli budynek w którym się znajdują nie jest w pełnie przeznaczony do zamieszkania.

Bardziej szczegółowe wskazanie obiektów spełniających te wymagania zostało wskazane w dziale 11. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Warunkiem dodatkowym zastosowania stawki jest nieprzekroczenie przez powierzchnię, której dotyczą prace powierzchni 300 m2 w przypadku domu jednorodzinnego i 150 m2 w przypadku mieszkania.

Jakie prace mogą być objęte niższą stawką?

Są to m.in.:

  • prace modernizacyjne, np. montaż antresoli, adaptacja strychu,
  • prace montażowe, np. montaż sprzętów, instalacji,
  • prace budowlane, np. przemieszczanie ścian,

Należy pamiętać, że prace te ograniczone są przez limity powierzchniowe wspomniane powyżej. W przypadku ich przekroczenia, proporcjonalna część prac dotycząca powierzchni nad limit powinna być zafakturowana na stawkę standardową – 23%.

Co istotne, stawka ta nie obejmuje robót poza bryłą obiektu budowlanego zaliczanego do społecznego programu mieszkaniowego. Prace wykonywane np. w  ogrodzie powinny być objęte stawką standardową – 23%.

W praktyce, skorzystanie z obniżonej stawki podatku VAT może obniżyć cenę prac dla zamawiającego aż o 15%. Klient poinformowany o takiej możliwości może być bardziej skłonny do podjęcia współpracy.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą