Odwołanie od orzeczenia Sądu

UDOSTĘPNIJ:

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jeżeli tak, masz prawo złożyć odwołanie od takiego orzeczenia. W Polsce postępowanie karne, co do zasady jest dwuinstancyjne.

Oznacza to, że w przypadku niekorzystnego orzeczenia możemy złożyć od niego odwołanie. W przypadku wyroku jest to apelacja, w przypadku postanowień zażalenie. Jak odwołać się od niekorzystnego orzeczenia? W pierwszej kolejności, w przypadku wyroku konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Następnie sąd sporządza uzasadnienie, w którym motywuje swoje rozstrzygnięcie. Po jego otrzymaniu w terminie 14 dni, możemy złożyć do sądu drugiej instancji apelację. Istnieją dwa wyjątki.W przypadku spraw wykroczeniowych termin na złożenie apelacji to nie 14, a 7 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku tak zwanego postępowania przyspieszonego terminy są jeszcze krótsze. Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy jedynie trzy dni, na wniesienie apelacji siedem dni. A co z postanowieniami? To zależy od tego, czy byliśmy obecni podczas ich ogłoszenia. Jeżeli tak, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem, możemy wnieść zażalenie.

Nazywam się Rafał Drzewiecki, jestem adwokatem w kancelarii Oleś i Mikuła. Specjalizuję się we wnoszeniu apelacji zażalenia od niekorzystnych orzeczeń. Jeżeli zainteresowała cię ta tematyka, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Napisz do nas

Komentarze

Zostaw komentarz

— Artykuły, które mogę Cię zainteresować

Jednym z najczęściej stawianym przedsiębiorcom zarzutów jest tzw. „pozorne bankructowo”. Zgodnie z treścią art. 301 k.k. każdy kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy ….

MARZEC

05

Wyłudzenia odszkodowania w polskich realiach jest sytuacją nierzadką. Koszt niektórych ubezpieczeń jest niewielki, a odszkodowanie z tytułu szkody może okazać się znaczące…

MARZEC

15

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? …

LUTY

23