Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Dla swoich klientów BTLA rozpoznaje zagrożenia dla ich biznesu, pomaga je eliminować lub neutralizować. Zajmuje się weryfikacją kontrahentów, zdobywaniem informacji pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną, pozyskiwaniem materiałów potrzebnych w sporach sądowych. Bada i tworzy procedury antyfraud, weryfikuje zjawiska korupcji w przedsiębiorstwie.

Ma wiedzę i doświadczenie w zakresie przesłuchiwania i rozpoznawania kłamstwa metodami behawioralnymi. BTLA wykorzystuje to pomagając klientom w negocjacjach. Współpracuje z biegłymi z dziedziny kryminalistyki, weryfikuje materiał dowodowy. 

Dzisiejsze metody wykorzystywane przez specjalistów od wariografii, daktyloskopii, informatyki śledczej, grafologii czy genetyki stanowią materiał dowodowy trudny do obalenia.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: