Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

W BTLA prowadzimy audyty wewnętrzne i zewnętrzne, w tym działalności statutowej, projektów unijnych i dotacji celowych. Audyt prowadzimy pod kątem wyszukania ewentualnych niezgodności, niekompletnych procesów, powielanych zadań, jak również zbędnie generowanych kosztów. Elementarnym celem badania jest przekazanie jednostce audytowanej rekomendacji odnośnie metod usprawnienia działalności podmiotu. Audyt w dużej mierze pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej. Jego kluczowym aspektem jest weryfikacja czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami. Audyty projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów. Procedury badania są dostosowane do specyfiki funduszu, charakteru projektu, stopnia zaawansowania realizacji projektu, istnienia funkcji audytu wewnętrznego oraz do wymagań szczegółowych umowy o przeprowadzenie audytu.

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji przeprowadzić audyt projektu unijnego?

 • zweryfikujemy efektywność funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu i wydatkowania środków,
 • przeanalizujemy i ocenimy ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • zbadamy realizacje projektu pod kątem zgodności z umową i wytycznymi programowymi oraz przepisami prawa,
 • przeanalizujemy i ocenimy prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych,
 • sprawdzimy zgodności podejmowanych działań z opisem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • przeanalizujemy i ocenimy stopień osiągnięcia celów rzeczowych i finansowych projektu,
 • zbadamy i ocenimy prawidłowości systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu, w tym szczegółowo ocenimy prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego z wykonania projektu,
 • przeanalizujemy poprawność dokumentowania ponoszonych wydatków,
 • zweryfikujemy wydatki pod kątem ich kwalifikowalności,
 • zweryfikujemy stosowanie zasad dotyczących informacji i promocji.

  Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu projektu unijnego?

  Zyskujesz pewność, że realizujesz dofinansowany projekt zgodnie z przepisami, a Twój projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa jest realizowany zgodnie z umową a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane. Korzystając z audytu projektu unijnego wykonane przez BTLA, nie musisz obawiać się o rzetelność archiwizowania dokumentacji, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków, właściwą dekretację dokumentów księgowych. Nasz audytu projektów unijnych przeprowadzanego jest przez biegłego rewidenta, dzięki któremu nie tylko zyskasz pewność poprawnej realizacji projektu unijnego, ale też wypełnisz obowiązki związane z przeprowadzeniem audytu.

  Co wyróżnia naszą usługę audytu projektu unijnego?

 • Skuteczność i efektywne wykonanie – pomagamy z sukcesem naszym Klientom często w skomplikowanych audytach projektów unijnych obejmujących wiele obszarów, wymagających wysokich kompetencji.
 • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, całościowo zweryfikujemy realizację twojego projektu, w tym czy wydatki poniesione w ramach unijnego projektu są kwalifikowane, a sposób jego realizacji jest zgodny z umową, dostarczamy nie tylko profesjonalne usługi doradztwa, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
 • Eksperckość w obszarze audytów projektów unijnych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wieloletnie doświadczenie w procesach audytów projektów unijnych pomagające przedsiębiorcom zweryfikować wszystkie kluczowe zagadnienia.
 • Indywidualne podejście do klienta – w procesie audytu projektu unijnego, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające specyfice danego projektu naszego Klienta.
 • Skontaktuj się ze specjalistą

  Telefon: 

  mail: