Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

KONSTUROWANIE PROGRAMÓW UBEZPIECZENIOWYCH, NEGOCJACJE Z UBEZPIECZYCIELEM I ZAWIERANIE UMÓW

Po przeprowadzeniu audytu ubezpieczeniowego przystępujemy do konstruowania programu ubezpieczeniowego, czyli kompleksowego i optymalnego zakresu ochrony dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa. Pozwala to racjonalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu pełnego pakietu ubezpieczeń niezbędnych przy prowadzeniu danego typu działalności gospodarczej. Następnie wysyłamy zapytanie ofertowe do ubezpieczycieli i negocjujemy jak najlepsze warunki ubezpieczenia. Po uzyskaniu akceptacji Klienta zawieramy w jego imieniu umowę. Niższa składka i adekwatna ochrona to większe zyski dla właścicieli i więcej kapitału na dalszy, bezpieczny rozwój firmy. 

ZAKRES USŁUGI

ZASADY WSPÓŁPRACY

Na proces konstruowania programu ubezpieczeniowego, negocjacji i zawierania umowy składają się:

 • przygotowanie kilku wariantów ubezpieczenia, szczegółowe wyjaśnienie aspektów proponowanych rozwiązań i przedstawienie klientowi do akceptacji 
 • wysłanie do ubezpieczycieli wybranego wariantu lub wariantów (zapytanie ofertowe)
 • analiza przedstawionych rozwiązań i prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń
 • przekazanie klientowi do akceptacji najbardziej korzystnej oferty wraz z rekomendacją
 • zawarcie umowy z firmą lub firmami ubezpieczeniowymi (koasekuracja) w imieniu klienta
 • monitorowanie procesu rejestracji i wejścia w życie umowy

W trakcie przygotowania programu ubezpieczeniowego kierujemy się wyłącznie interesem klienta mając na uwadze zakres niezbędnej ochrony jak i wysokość składki. Kontaktujemy się z wieloma zakładami ubezpieczeń, co gwarantuje naszą bezstronność i możliwość zawarcia najbardziej korzystnej umowy. 

Efekt naszych działań  stanowi rekomendacja, która:

 • uwzględnia potrzeby klienta oraz wyklucza zbędne w danej działalności produkty i rozszerzenia
 • zawiera wszystkie konieczne klauzule i dodatkowe warianty ubezpieczenia
 • jest najbardziej korzystną cenową ofertą przy danym pakiecie produktów
 • ogranicza lub likwiduje udziały własne, franszyzy redukcyjne i integralne
 • chroni kompleksowo majątek klienta i niweluje skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna)

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: