Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

W międzynarodowym obrocie towarowym obowiązuje znaczna i zróżnicowana ilość środków unijnych, które warunkują wymianę handlową. Wiedza teoretyczna to nie wszystko, aby szybko i sprawnie poruszać się w obszarze przepisów celnych, które przede wszystkim opierają się na regulacjach unijnych. Wieloletnie doświadczenie, jakim legitymują się eksperci BTLA to niezastąpiona korzyść dla przedsiębiorców: importerów, eksporterów, agencji celnych, przewoźników. Dlatego też wspieramy ich na każdym etapie działalności  związanej z przywozem i wywozem towarów, doradzamy i dostosowujemy najlepsze rozwiązania.

  • doradzamy w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów, dokładnie identyfikujemy towary pod kątem stawek celnych i podatkowych oraz środków pozataryfowych, swobodnie poruszamy się w tematyce Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej,
  • pomagamy w prawidłowym ustaleniu wartości celnej, w szczególności w zakresie elementów doliczanych do wartości celnej, w tym kosztów pośrednictwa i prowizji, kosztów produkcji,
  • analizujemy i wdrażamy optymalne pod względem celno-podatkowym modele biznesowe w obrocie międzynarodowym,
  • wspieramy naszych klientów przy uzyskiwaniu świadectw preferencyjnego pochodzenia towarów importowanych, w celu zastosowania stawek celnych obniżonych, w tym w trybie retrospektywnym oraz przy uzyskiwaniu odpowiednich dokumentów dla towarów eksportowanych,
  • nadzorujemy przygotowywanie wniosków do organów administracji skarbowej o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej – WIT, Wiążącej Informacji o Pochodzeniu -WIP, statusu upoważnionego przedsiębiorcy – AEO (“Authorised Economic Operator”), numeru EORI („Economic Operators Registration and Identyfication”),
  • uczestniczymy wspólnie z naszymi klientami w postępowaniach audytowych prowadzonych w związku z przyznaniem uprawnień oraz pozwoleń w zakresie uproszczonych procedur celnych (AEOC), w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS),
  • doradzamy w obszarze kontyngentów taryfowych, ceł antydumpingowych i zawieszeń celnych,
  • oferujemy pomoc w uzyskaniu pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych takich jak składowanie celne, odprawa czasowa oraz końcowego przeznaczenia, uszlachetnianie czynne i bierne,
  • reprezentujemy naszych klientów przed Naczelnikiem Urzędu Celno – Skarbowego w zakresie prowadzonych czynności sprawdzających, postępowań celnych, przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w zakresie postępowań odwoławczych oraz na dalszym etapie  przed Sądami administracyjnymi.  

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: