Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Przepisy unijne, jak i krajowe coraz częściej wymagają od przedsiębiorców spełnienia szeregu warunków związanych z ochroną szeregu danych, w szczególności tych związanych z prywatnością. Prawidłowo funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno posiadać kompleksowe procedury RODO. Wzorem przedsiębiorstw zachodnich warto wprowadzić również procedury compliance, które zapewniają zgodność działalności firmy z normami, zaleceniami i powszechnie stosowanymi praktykami. Uregulowanie kwestii compliance pozwoli działać przedsiębiorstwu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami postępowania. Oferta BTLA obejmuje stworzenie kompleksowej dokumentacji compliance i RODO, co poprzedzone zostanie przeprowadzeniem kompleksowego audytu przedsiębiorstwa. Nie da się bowiem stworzyć jednego wzorca postępowania, ponieważ każda firma posiada swoją własną specyfikę.

Co obejmuje usługa compliance i RODO dla firm?

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: