Audyt i zabezpieczenia procesów wewnętrznych

Audyt firmy

Bezpieczeństwo korporacji to nie tylko opracowanie procedur na wypadek zagrożenia pożarowego w siedzibie czy zgubienia przepustki „gość”. Dziś w przedsiębiorstwie najważniejszymi aktywami są informacje. Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć „Trzy osoby mogą dochować tajemnicy, jeśli dwie z nich nie żyją”. Ta osiemnastowieczna, bardzo drastyczna sentencja, jednego z założycieli Stanów Zjednoczonych, choć co do podmiotu jest jak najbardziej aktualna, to całe szczęście, w erze informacyjnej czyli XXI w wieku możliwa do zrealizowania bez konieczności fizycznej eliminacji potencjalnego źródła wycieku tajemnicy.

    Zabezpieczenie firmy

    Działania Business Security BTLA koncentrują się na tworzeniu dedykowanych dla przedsiębiorstw rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów informacyjnych. Praktyczny aspekt powyższych działań to szerokie spectrum przedsięwzięć od szkolenia kadry zarządzającej do prowadzenia audytów systemów bezpieczeństwa, prowadzenie śledztw gospodarczych, ale też tworzenia i kierowanie komórkami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Opracowuje i analizuje scenariusze zagrożeń, przygotowuje gry operacyjne oraz ćwiczenia zespołów reagowania kryzysowego.