Interim Management / Doradztwo Restrukturyzacyjne

Interim Management / Doradztwo Restrukturyzacyjne dal firm

Skala nieprzewidywalności obecnego środowiska businessowego wzrasta każdego dnia.

Jako zespół jesteśmy przygotowani do spełnienia najwyższych wymagań stawianych Interim Management, które będąc jasno zdefiniowanym ramom czasowym opiera się na:

 • Jasno określonemu celowi oraz oczekiwanemu wynikowi
 • Zakres oraz obszar działań jest jasno zdefiniowany; na co Interim Manager będzie miał wpływ i za co będzie odpowiadał
 • Definicji współpracy organizacji \ firmy z naszym Specjalistą

Doradzimy Ci, gdy Twoja firma stoi przed wyzwaniami i potrzebujesz czasowego wsparcia w:

 • Powstał nagły wakat i potrzebne jest czasowe wsparcie kompetencjami zapewniającymi ciągłość procesów w Twojej firmie
 • Jesteś w trakcie uruchamiania nowych linii produktowych lub procesów serwisowych i nagle pojawiła się konieczność czasowego wsparcia zasobowego
 • Wsparciu businessów rodzinnych w przygotowaniu sukcesorów do roli
 • Nasi specjaliści dostarczą niezbędnej pomocy i wsparcia w zarządzeniu kryzysem lub znaczącą zmianą w Twojej organizacji. 
  Dostarczymy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą w przejściu przez trudny czas
 • Wzrost w organizacji ograniczany jest przez brak wykwalifikowanych zasobów managerskich
 • Konieczne jest wdrożenie innowacyjnych projektów, które dotychczas nie były realizowane przez Twoją firmę
 • Przejęcia i łączenie (M&A) oraz zmniejszanie skali; zamierzasz przejąć nowy business lub zmniejszyć skalę? A może rozwój nowych businessów?

Wsparcie specjalistów w przeprowadzeniu zmiany organizacyjnej Twojej firmy

Potrzebujesz czasowego wsparcia w przeprowadzenie szybkiej jednak ustrukturyzowanej zmiany, która będzie również wymagała re-definicji Twojego modelu businessowego wraz ze zmianami procesowymi. Dostarczymy doświadczonych specjalistów by opracować i następnie wdrożyć zmiany, które przeniosą się na efektywność businessu.

  A może potrzebna jest restrukturyzacja. Nasi „czasowi” Managerowie przeprowadzą przez pełen proces.

   

  • Ocenimy sytuację firmy co do ewentualnej zasadności skorzystania z mechanizmów restrukturyzacyjnych. 
  • Przedstawimy proponowanie zmiany w dostosowaniu struktury firmy do ewentualnej restrukturyzacji
  • przygotujemy analizę strategii właścicielskiej restrukturyzowanego podmiotu (sens i efekt restrukturyzacji dla właściciela)
  • uzasadnienie i skutek kosztów restrukturyzacji
  • przybliżenie motywacji, kompetencji i roli zarządcy, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, syndyka
  • zarządzanie „kamieni milowymi” w procesie restrukturyzacji
  • transparentna kontrola kosztów restrukturyzacji.
   Dzięki naszym podejściu do czasowego zarządzania:

    

    • zostaną zoptymalizowane koszty Twojej działalności
    • Interim management wiąże się dużą elastycznością zasobową w jasno określonych ramach czasowych
    • nie ma fazy wprowadzania własnych zasobów do projektu – i czasu poświęconego na naukę oraz zdobywania doświadczenia w danym obszarze co często obarczone jest kosztami
    • transferujemy wiedzę zdobytą w innych projektach
    • osiąganie celów businessowych jest szybsze.