Przygotowanie firm do sprzedaży

Proces przygotowania firmy do sprzedaży

Podjęcie decyzji o sprzedaży firmy jest zawsze jest początkiem procesu, który w zależności od przyjętych założeń biznesowych może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Za każdym razem jest to jednak decyzja po stronnie właścicieli, która jest najczęściej powodowana chęcią:

 • spieniężania dotychczasowej pracy i wycofania się biznesu
 • spieniężenia części lub całości udziałów i inwestycji w inny biznes
 • zapewnianie sukcesji (zewnętrznej) w prowadzenia biznesu
 • konsolidacji i potrzeby rozwoju biznesu przy udziale partnera branżowego

  To oczywiście tylko kilka powodów, które zachęcają przedsiębiorców do rozpoczęcia takiego procesu. Najczęściej zaraz po podjęciu decyzji, pojawia się pytanie – jak zacząć? i co w takim wypadku będzie skuteczne pod względem możliwie krótkiego czasu realizacji całej transakcji, jak i pod względem możliwej (wysokiej) do uzyskania wyceny.

  Sprzedaż firmy

  BTLA BA uzyskała wysoką specjalizację w realizacji tego rodzaju procesów – przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży, ze względu na fakt prowadzenia wielu procesów transakcji sprzedaży bądź zakupu przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie w tym zakresie i możliwość spojrzenia na całą transakcję zarówno z perspektywy kupującego, jak i sprzedającego, pozwoliło nam znacznie uprościć dla naszych klientów sposób przygotowania pełnej dokumentacji i zapewnić komfortowe wykonanie audytów finansowych, które są niezbędne w tego typu działaniach. Co jest też nie do przecenienia – BTLA BA zapewnia pełną dyskrecję tego typu działań, co zawsze jest istotne z punktu zabezpieczenia się przed działaniami konkurencji naszych klientów, jak i zapewnienia dyskrecji działań wobec pracowników klienta.

   BTLA BA zapewnia:

     • audyt finansowo-księgowy
     • audyt procesów operacyjnych: sprzedaż, logistyka, marketing, IT
     • przygotowanie teasera informacyjnego
     • przygotowanie memorandum informacyjnego
     • aktywne poszukiwanie inwestorów
     • asysta przy procesie Due Diligence i po realizacji transakcji (buy out).