Doradztwo podatkowe – podatek akcyzowy

Akcyza – doradztwo podatkowe

Podatek akcyzowy jako podatek pośredni, nie jest daniną powszechną co oznacza, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE dotyczy wyrobów akcyzowych, takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Opodatkowanie akcyzą innych wyrobów np. samochodów osobowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych czy wyrobów nowatorskich leży w gestii państw członkowskich. Specyficzny charakter podatku akcyzowego, często wprowadzane zmiany przepisów w tym obszarze, wymagają ciągłego i bieżącego analizowania rynku obrotu wyrobami akcyzowymi i innymi, które mogą podlegać przepisom tej ustawy.

Nasze specjalizacje

Zakres usług w zakresie podatku akcyzowego

BTLA oferuje klientom pełną gamę usług, w zależności od rodzaju towaru i zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, przede wszystkim:

  Pomoc w tworzeniu składu podatkowego oraz uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych

  Wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego, w tym w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem

  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako podmioty wymienione w ustawie o podatku akcyzowym np. zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający

  Pomoc przy uzyskaniu zwrotu akcyzy

  Wnioskowanie o wydanie decyzji w zakresie klasyfikacji wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych (WIA-Wiążąca Informacja Akcyzowa)

  Wsparcie w zabezpieczeniu ryzyka podatkowego związanego ze zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy lub ze stawką zerową ze względu na ich przeznaczenie

  Pomoc w uzyskiwaniu dokumentów lub innych dowodów potwierdzających wywóz towarów celem otrzymania zwrotu podatku.