VAT – doradztwo podatkowe

Podatek VAT

Regulacje dotyczące VAT należą do najbardziej skomplikowanych i najczęściej nowelizowanych przepisów podatkowych. W BTLA wiemy jak ważną kwestią jest dla przedsiębiorców pewność stosowanych procedur. Podatek od towarów i usług jest polską odmianą podatku od wartości dodanej (VAT – ang. value added tax). Od momentu wejścia Polski do UE regulowany jest ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Ciężar opodatkowania zawsze ponosi ostateczny nabywca, konsument, który nie może odliczyć podatku zapłaconego w cenie nabytego towaru lub usługi.

 

Zwolnienia VAT

  • Warto zwrócić uwagę, iż istnieją zwolnienia przedmiotowe od podatku VAT, przykładowo należą do nich, oprócz licznych wymienionych w ustawie:
  • dostawa ludzkich organów i mleka kobiecego, dostawa krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi;
  • dostawa złota dla NBP;
  • dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane;
  • świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Nasze specjalizacje

VAT – doradztwo podatkowe

Doradztwo i analizy

Doradztwo sektorowe

Obsługa postępowań podatkowych

Przeglądy podatkowe i due diligence

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Automatyzacja procesów i raportowania

Doradztwo dla organizacji branżowych

Przedmiot VAT

– odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju – przez dostawę towarów rozumiemy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Elementem koniecznym do uznania, że umowa obejmowała świadczenie usług w tym rozumieniu, jest wyodrębnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia;

– eksport towarów – jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz, lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Drugim warunkiem jest potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium UE przez właściwy organ celny; import towarów na terytorium kraju – przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. W Polsce opodatkowaniu podlega tylko ten import, który jest dokonywany na terytorium kraju, tzn. miejsce jego świadczenia znajduje się w Polsce;

 

– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju – polega na nabyciu prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski przez przedsiębiorcę z innego państwa należącego do UE;

– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wywóz towarów z kraju do innego państwa UE (kraj wysyłki musi różnić się od kraju dostawy) na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku którego towar jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz między krajami państw członkowskich w wykonaniu czynności opodatkowanych. Podatek faktycznie będzie rozliczać nabywca w kraju, do którego towary są transportowane lub wysyłane.

Stawki VAT w Polsce

– 23% – jest to podstawowa stawka VAT, stała, procentowa;

– 8% – obniżona stawka VAT, stosowana przede wszystkim do usług tj.: dostawa, budowa, remont, jak również do dostaw gotowych posiłków i dań (z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%) i usług zw. z zakwaterowaniem;

5% – obniżona stawka VAT, spotkamy ją przykładowo przy sprzedaży czasopism specjalistycznych i książek oznaczonych symbolami ISBN

0% – jej wysokość oznacza brak opodatkowania przy jednoczesnym uznaniu transakcji za sprzedaż opodatkowaną. Przyporządkowana dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów, jak również usług transportu międzynarodowego czy niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki.