Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Due diligence oznacza dosłownie „należytą staranność”. Pojęcie Due diligence weszło do powszechnego użytku w 1933 roku przez przyjęcie w Stanach Zjednoczonych Securities Act. Samo pojęcie oznacza jednak kompleksową oraz wielopłaszczyznową analizę przedsiębiorstwa, która bywa zlecana nie tylko przez potencjalnych inwestorów czy nabywców, ale również przez dotychczasowych właścicieli. Przedstawienie przez sprzedającego wyników takiej analizy może stanowić zachętę dla potencjalnych nabywców, którzy będą zapewnieni o bezpieczeństwie transakcji. Najczęściej jednak jest to zlecane przez inwestora, który chce sprawdzić czy inwestycja okaże się opłacalna i nie poniesie straty przez niekorzystne ulokowanie środków finansowych.

Jakie są rodzaje Due diligence?

Zakres analizy stanu przedsiębiorstwa obejmuje kilka podstawowych grup. Należą do nich:
 • Prawne – poprzez ustalenie kwestii własności i udziałów oraz ewentualnych spraw sądowych i sporów pracowniczych;
 • Finansowe – poprzez ustalenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, na którą składają się analizy sprawozdań finansowych, Kluczowych Wskaźników Efektywności jak również oszacowanie potencjalnego zysku;
 • Podatkowe – poprzez określenie weryfikację rozliczeń podatkowych, wykrycie ewentualnych zaległości podatkowych bądź innych nieprawidłowości;
 • Biznesowe- poprzez ocenę rynku działania przedsiębiorstwa, efektywność działań, perspektywy rozwojowe w okresie poprzedzającym badanie oraz możliwości rozwoju na najbliższy czas.

  Oprócz powyższych występują też inne, nie mniej ważne jak HR, IT czy due diligence nieruchomości. Szeroki zakres badań buduje obraz przedsiębiorstwa, który może zachęcić lub skutecznie odstraszyć od podejmowania współpracy lub potencjalnego nabycia.

  Due diligence – czy warto przeprowadzać taką analizę i kto się tym zajmuje?

  Wyniki analizy due diligence stanowią pełnowymiarowy obraz stanu przedsiębiorstwa wraz z oceną jego możliwości rozwoju. Sam raport może obejmować tylko jeden aspekt jego funkcjonowania, część z nich lub wszystkie. Warto nadmienić, że raport nie jest nigdy sporządzany przed jedną uprawnioną osobę, a najczęściej przez grupę specjalistów z różnych dziedzin, jak adwokaci, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowy czy specjaliści z zakresu marketingu lub kadr. Wobec wysokich standardów oczekiwanych przez podmioty zlecające wykonanie takiej analizy, jedynie szersze grono ekspertów może sprostać wymogom due diligence. Nie jest oceniany jedynie stan majątkowy czy prawny przedsiębiorstwa, ale również jego perspektywy rozwoju, wycena całości oraz poszczególnych części składowych oraz opłacalność zawartych już kontraktów handlowych. To ostatnie może okazać się kluczowe, bowiem niekorzystne kontrakty z niewypłacalnymi kontrahentami wywierają znaczny wpływ  na płynność finansową przedsiębiorstwa.

  Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem due diligence na jednej bądź wszystkich płaszczyznach skontaktuj się z Kancelarią.

 • Skontaktuj się ze specjalistą

  Telefon: 

  mail: