Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Usługi naszego działu Family Office zakładają zastosowanie różnorodnych rozwiązań, które mają na celu zabezpieczenie i przekształcenie w silne i trwałe, wielopokoleniowe instytucje dotychczasowe firmy rodzinne.

Rodzinne biznesy często posiadają olbrzymie aktywa, ich właściciele trudnią się nie tylko biznesem, ale również działalnością filantropijną. Celem naszej usługi Family Office jest zapewnienie bezpiecznego i jak najbardziej efektywnego wzrostu zgromadzonego kapitału poprzez efektywne i wszechstronne podejście m.in. do kwestii prawnych, podatkowych czy finansów. W naszej grupie są najwyższej klasy eksperci ze wszystkich najważniejszych dziedzin gospodarki, dlatego zapewniamy naszym klientom pełną obsługę, od stworzenia odpowiednich indywidualnych struktur inwestycyjnych, przez konsulting, doradztwo podatkowe i prawne, finansowanie i asekurację i wiele innych, na kwestiach lifestyle’owych kończąc.

Sukcesja międzypokoleniowa w firmie rodzinnej, jeśli nie jest dobrze zaplanowana jest często kością niezgody i przysparza wiele niezwykle trudnych problemów, zarówno prawnych jak i emocjonalnych. Obawy o przyszłość swojego majątku i przyszłość w ogóle nie są niczym irracjonalnym, jednak wielu prowadzących firmy rodzinne stara się o tym nie myśleć, a tym bardziej unika rozmów na ten temat. Zazwyczaj w głowach właścicieli (a najczęściej również założycieli od podstaw) rodzinnych biznesów jest świadomość, iż naturalną rzeczą jest, że biznes przejmie dziecko, które może nie uczestniczyło aktywnie w prowadzeniu biznesu, ale przecież widzi jak to działa.

W wielu przypadkach takie myślenie jest błędne i, niestety, jest to często efekt braku planu przeciw naszym obawom o przyszłość. Na szczęście można je skutecznie ograniczyć planując rozsądny proces sukcesji, czyli przekazanie majątku, w tym firmy, w ręce wybranych osób.

W Polsce ok. 60% firm to firmy rodzinne, które generują ok 50% PKB i gwarantują ok 2/3 wszystkich miejsc pracy. Według różnych źródeł, tylko ok. 20% rodzinnych biznesów ma ustanowiony i spisany plan sukcesji.

Dobry plan sukcesji nie jest szybki i prosty, ale pozwala skutecznie zabezpieczyć kluczowe obszary działalności firmy, szczególnie te finansowe. Często zabezpiecza rodzinę właściciela przed koniecznością ogłoszenia bankructwa i brakiem możliwości kontynuowania prowadzenia firmy. Zabezpiecza również umowy, koncesje czy kontrakty. Pozwala spłacić zobowiązania finansowe np. w postaci środków pochodzących z kredytów lub leasingów.

Przy braku planu sukcesji, a np. w sytuacji śmierci właściciela firmy, bliskich czeka nie tylko trudny okres żałoby, ale także długotrwały i zazwyczaj kosztowny proces spadkowy. Jednocześnie czeka ich bieżące prowadzenie firmy i wydatki związane np. ze spłatą zobowiązań wobec wierzycieli. Dodatkową trudną kwestią jest, jeśli w procesie spadkowym uczestniczą spadkobiercy będący osobami nieletnimi, pojawiają się wtedy dodatkowe ograniczenia związane z przejęciem spadku i np. brakiem możliwości utrzymania posiadanych przez firmę koncesji czy sprzedaży jakiejkolwiek części majątku np. nieruchomości.

W Family Office opieramy się na długotrwałych planach i relacjach, zmierzających do przekształcenia przedsiębiorstwa w silną instytucję, dającą poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju kolejnym pokoleniom.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: