Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Procesy M&A są ważną częścią ekosystemu biznesowego, niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się gospodarka, czy też w jakie parametry rynkowe aktualnie na nim funkcjonują. Obejmują one w swoim zakresie zarówno:
– zbycie całości przedsiębiorstwa lub
– jego części – zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)
Jest to bardzo ważna cecha tego typu transakcji, ponieważ z punktu widzenia sprzedającego – daje mu możliwość spieniężenia całości swoich dotychczasowy działań jako przedsiębiorcy lub tylko części. Sprzedaż ZCP może wynikać z tego, że z jakiś powodów nie jest już dla niego atrakcyjna ze względu na kierunek rozwoju pozostałej części przedsiębiorstwa – lub po prostu dostrzega szanse biznesową i wysoki wzrost z inwestycji i możliwość dofinansowania tej pozostałej części biznesu.

Jako BTLA BA wspieramy tego typu procesy na każdym z etapów ich realizacji, co oznacza, że możemy:
– być odpowiedzialni za przeprowadzenie całości procesu M&A
– realizacji tylko wyznaczonej części, zgodnie z oczekiwaniami klienta
– realizacji działań od określonego etapu, już rozpoczętego procesu

Tego typu elastyczność w realizacji naszych działań wynika z doświadczenia w wielu projektach M&A, które mieliśmy możliwość realizować, co istotne uwzględniając dużą różnorodność branż dla których mieliśmy okazje pracować tj.: produkcja części maszyn przemysłowych, handel i pośrednictwo w dostawie surowców, media i reklama, szkolnictwo oraz wiele pozostałych.

Z naszej perspektywy proces M&A ujmujemy w następujących etapach:
– Analiza wstępna
– Budowa teasera
– Przedstawienie teasera inwestorom
– Budowanie memorandum informacyjnego
– Due diligence
– Przeprowadzenie transakcji
– Wsparcie procesów posprzedażowych

W BTLA BA przyjęliśmy taki podział ze względu na potrzebę ujednolicenia procesów/etapów z perspektywy zarówno sprzedających jak i kupujących. Wynika to z tego, że jako doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem możemy występować jako firma wspierająca po jednej lub po drugiej stronie transakcji. Możemy wspierać i zrealizować proces sprzedaży przedsiębiorstwa i patrzeć z perspektywy sprzedającego – szukając właściwego inwestora indywidualnego lub finansowego. Natomiast w przypadku realizacji transakcji kupna jesteśmy w stanie odpowiednio ułożyć parametru oczekiwań po stronie kupującego. Uchwycenie różnić i elementów przewagi ofertowej w każdym z tych dwóch przypadkach daje nam istotną przewagę konkurencyjna i naszą wartość jako długoterminowego partnera biznesowego dla naszych klientów.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: