Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Skala nieprzewidywalności obecnego środowiska businessowego wzrasta każdego dnia.

Jako zespół jesteśmy przygotowani do spełnienia najwyższych wymagań stawianych Interim Management, które będąc jasno zdefiniowanym ramom czasowym opiera się na:

 • Jasno określonemu celowi oraz oczekiwanemu wynikowi
 • Zakres oraz obszar działań jest jasno zdefiniowany; na co Interim Manager będzie miał wpływ i za co będzie odpowiadał
 • Definicji współpracy organizacji \ firmy z naszym Specjalistą

Nie opieramy naszych działań o zasady konsultacji a prawdziwego wpływu na procesy businessowe w jasno określonym horyzoncie czasowym:

Gdy Twoja firma stoi przed wyzwaniami i potrzebujesz czasowego wsparcia w:

 • Powstał nagły wakat i potrzebne jest czasowe wsparcie kompetencjami zapewniającymi ciągłość procesów w Twojej firmie
 • Jesteś w trakcie uruchamiania nowych linii produktowych lub procesów serwisowych i nagle pojawiła się konieczność czasowego wsparcia zasobowego
 • Wsparciu businessów rodzinnych w przygotowaniu sukcesorów do roli
 • Nasi specjaliści dostarczą niezbędnej pomocy i wsparcia w zarządzeniu kryzysem lub znaczącą zmianą w Twojej organizacji. Dostarczymy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą w przejściu przez trudny czas
 • Wzrost w organizacji ograniczany jest przez brak wykwalifikowanych zasobów managerskich
 • Konieczne jest wdrożenie innowacyjnych projektów, które dotychczas nie były realizowane przez Twoją firmę
 • Przejęcia i łączenie (M&A) oraz zmniejszanie skali; zamierzasz przejąć nowy business lub zmniejszyć skalę? A może rozwój nowych businessów?

Oferujemy również wsparcie naszych specjalistów przeprowadzeniu zmiany organizacyjnej Twojej firmy.

 • potrzebujesz czasowego wsparcia w przeprowadzenie szybkiej jednak ustrukturyzowanej zmiany, która będzie również wymagała re-definicji Twojego modelu businessowego wraz ze zmianami procesowymi. Dostarczymy doświadczonych specjalistów by opracować i następnie wdrożyć zmiany, które przeniosą się na efektywność businessu.

A może potrzebna jest restrukturyzacja. Nasi „czasowi” Managerowie przeprowadzą przez pełen proces:

 • Ocenimy sytuację firmy co do ewentualnej zasadności skorzystania z mechanizmów restrukturyzacyjnych. 
 • Przedstawimy proponowanie zmiany w dostosowaniu struktury firmy do ewentualnej restrukturyzacji
 • przygotujemy analizę strategii właścicielskiej restrukturyzowanego podmiotu (sens i efekt restrukturyzacji dla właściciela)
 • uzasadnienie i skutek kosztów restrukturyzacji
 • przybliżenie motywacji, kompetencji i roli zarządcy, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, syndyka
 • zarządzanie „kamieni milowymi” w procesie restrukturyzacji
 • transparentna kontrola kosztów restrukturyzacji

Dzięki naszym podejściu do czasowego zarządzania:

 • zostaną zoptymalizowane koszty Twojej działalności
 • Interim management wiąże się dużą elastycznością zasobową w jasno określonych ramach czasowych
 • nie ma fazy wprowadzania własnych zasobów do projektu – i czasu poświęconego na naukę oraz zdobywania doświadczenia w danym obszarze co często obarczone jest kosztami
 • transferujemy wiedzę zdobytą w innych projektach
 • osiąganie celów businessowych jest szybsze

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: