Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Skuteczna ochrona Klientów i zapewnienie im właściwej reakcji w odpowiednim momencie – to priorytet. W BTLA gwarantujemy rzetelne i efektywne wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom oraz członkom kadry zarządzającej przedsiębiorstw, którzy potrzebują doradztwa i reprezentacji w zakresie tzw. przestępstw białych kołnierzyków.

W BTLA zapewniamy reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań, bez względu na etap sprawy. Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię obrony i pozostajemy do stałej dyspozycji Klienta, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Zakres usług:

 • kompleksowo prowadzimy postępowania w przedmiocie nadużyć gospodarczych i finansowych, niegospodarności i manipulacji instrumentami finansowymi,
 • prowadzimy sprawy o tzw. pranie brudnych pieniędzy (szeroko rozumiane),
 • wspieramy Klientów w sytuacji ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych odnośnie emitentów i/lub instrumentów finansowych,
 • reprezentujemy w postępowaniach na tle prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową,
 • reprezentujemy członków zarządu zarówno w zakresie odpowiedzialności finansowej w tym m.in. subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne oraz odpowiedzialności karnej, np. w sferze takich przestępstw jak:
 • z uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi.
 • nadużycie zaufania, niezłożenie wniosku o upadłość w terminie, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela,
 • prowadzimy sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz niegospodarności w organizacjach, jak również w grupach kapitałowych,
 • wspieramy Klientów oskarżonych o przestępstwa korupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa, w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
 • pomagamy w sytuacji oskarżenia o przestępstwa przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi.
 • prowadzimy sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz niegospodarności w organizacjach, jak również w grupach kapitałowych,

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: