Sławomir Żarczyński

Profil zawodowy

Doświadczony specjalista w zakresie analizy finansowej, makroekonomicznej, ryzyka finansowego i prawnego, wyceny przedsiębiorstw, transakcji M&A, strategii biznesowych, rynku kapitałowego, inżynierii finansowej, prawa nowych technologii, zarządzania projektami. Specjalizuje się w szacowaniu ryzyka finansowego, transakcjach M&A oraz obsłudze korporacyjnej spółek, inwestorów private equity, funduszy venture capital, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Wspiera również przedsiębiorców, których działalność jest związana z prawem nowych technologii w obszarach automatyzacji i inżynierii, cyberbezpieczeństwa, IT, FinTech, AI.

Osiągnięcia

Uczestnik licznych wymagających badań due diligence i transakcji M&A oraz szeregu postępowań rejestrowych do KNF. Autor licznych narzędzi wspierających rachunkowość zarządczą, modeli finansowych zarówno dla spółek i funduszy. Ponadto, organizator wielu analiz ryzyka, zabezpieczających interesy wielu organizacji.

W swojej praktyce wspiera inwestorów, spółki, start-upy, fundusze, akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości.

Edukacja

Absolwent Business Valuation na Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Mechanical Engineering and Machine Building na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.