Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

BTLA jest firmą skupiającą wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie i motywację do działania, która rozwinęła silną i spójną umiejętność identyfikowania, skutecznego wprowadzania na rynek i wykorzystywania szerokiej gamy solidnych rozwiązań z zakresu optymalizacji źródeł finansowania biznesu.

Zakres przykładowej współpracy w tym zakresie:

  1.     finansowanie obrotowe 

skoncentrowane na usłudze faktoringu, w tym faktoringu pełnego bez regresu do zbywcy. 

Finansowanie udzielane jest w walutach: PLN, EURO, USD. 

Dodatkowe cechy faktoringu pełnego:

  • zwolnienie z regresu opieramy na polisie ubezpieczenia należności handlowych;
  • administrowanie portfelem wierzytelności klienta, ciągły monitoring oraz realizacja procesów windykacji i egzekucji.

Korzyści operacyjne dla klienta (faktoranta) to:

  • finansowanie faktoringiem pełnym nie obciąża zdolności kredytowych klienta;
  • zapewniamy niezależność od wytycznych i wykładni nadzoru finansowego.
  1.     finansowanie inwestycyjne

skoncentrowane na obligacjach komercyjnych lub finansowaniu przez Prywatne Fundusze Kapitałowe, także w formule „klastra finansowego”. 

  1.     finansowanie fuzji i przejęć

skoncentrowane na Prywatnych Funduszach Kapitałowych lub Inwestorach branżowych, także w formule „klastra finansowego”.

BTLA współpracuje z klientem w oparciu o jego wytyczne oraz na bazie analizy lub audycie jego potencjału. 

Skontaktuj się z nami jeśli szukasz tych lub innych rozwiązań – rzetelnie rozważymy Twoją propozycję biznesową, a z pewnością osiągniemy porozumienie w tym zakresie.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: