Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Polska Strefa Inwestycji oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego. Warunkiem jest uzyskanie decyzji o wsparciu inwestycji. Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji i statusu przedsiębiorcy. Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat, tyle czasu organizacja ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Zespół BTLA pomaga klientom skorzystać z ulg, wraz z informacją jakie warunki należy spełnić, a także jaką maksymalną kwotę zwolnienia można uzyskać.

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji skorzystać z ulgi w ramach programu Polska Strefa Inwestycji?

 • przeprowadzenie analizy możliwości uzyskania decyzji o wsparciu,
 • przeprowadzenie symulacji wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej,
 • wesprzemy kompleksowo w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu,
 • pomożemy zidentyfikować wydatki pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej,
 • doradzimy w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej,
 • zarekomendujemy zmiany w dokumentach wewnętrznych oraz politykach,
 • wesprzemy w uzyskaniu interpretacji indywidualnych,
 • pomożemy na wypadek działań organów podatkowych.

  Co wyróżnia naszą usługę wsparcia w uzyskaniu ulgi z programu Polska Strefa Inwestycji?

 • Skuteczność i efektywne wykonanie – prowadzimy z sukcesem skomplikowane sprawy wymagające wysokich kompetencji, zapewniające realną pomoc dla naszych Klientów.
 • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, całościowo rozwiązujące problemy naszych Klientów, dostarczamy nie tylko usługi doradztwa podatkowego, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
 • Eksperckość w obszarze uzyskiwania pomocy publicznej – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz dogłębna znajomości biznesowej praktyki w obszarze uzyskiwania pomocy publicznej w tym związanej z Polską strefą inwestycji.
 • Indywidualne podejście do klienta – towarzyszymy klientom na każdym etapie sprawy, wspierając i skutecznie pomagając w toczących się postępowaniach.
 • Skontaktuj się ze specjalistą

  Telefon: 

  mail: