Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Prawo karne gospodarcze to szereg norm prawnych, które mają na celu ochronę pewności obrotu gospodarczego. Chodzi przy tym o maksymalną ochronę uczestników takiego obrotu, tak aby nie mieli oni obaw przed inwestowaniem w kraju.

W czasach wciąż rozwijającej się i nabierającej rozpędu gospodarki rynkowej przepisy karne mające na celu ochronę obrotu gospodarczego mają szczególnie silne znaczenie. Podstawową znajomość tych przepisów powinny posiadać osoby, które na co dzień uczestniczą w transakcjach gospodarczych. Tytułem przykładu warto wskazać na przestępstwo oszustwa z art. 286 KK, które coraz częściej dotyka przedsiębiorców, którzy trafiają na nieuczciwych kontrahentów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich działania (często wykonywane od lat), mogą nosić znamiona czynów zabronionych. To właśnie pokazuje, jak duże znaczenie ma w obecnym świecie prawo karne gospodarcze. Dlatego przed podjęciem niektórych operacji gospodarczych warto dwa razy zastanowić się nad tym, jakie mogą one mieć skutki w sferze karne. Mając to na uwadze, BTLA prowadzi szkolenia dla członków kadry zarządzającej z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa karnego gospodarczego.Warto również pamiętać, że w przypadku niektórych przestępstw gospodarczych odpowiedzialności karnej podlegają nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty zbiorowe. Jeżeli zmiany  przewidywane w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przez groźbą kary wejdą w życie, będzie to oznaczało prawdziwą rewolucję w zakresie takiej odpowiedzialności. 

Nasza pomoc w zakresie prawa karnego gospodarczego

BTLA świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących przestępstw:
 1. Oszustwo – art. 286 KK
 2. Fałszerstwo – art. 270 KK
 3. Działanie na szkodę spółki i nadużycie zaufania – art. 296 KK
 4. Przekupstwo – art. 229 KK
 5. Płatna protekcja – art. 230 KK
 6. Łapownicwo menedżerskie – art. 296a KK
 7. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej – art. 258 KK
 8. Oszustwa kapitałowe – art. 311 KK
 9. Pranie brudnych pieniędzy – art. 299 KK
 10. Oszustwo ubezpieczeniowe – art. 298 KK
 11. Piramida finansowa – art. 171 Prawa bankowego
 12. Przestępstwa dotyczące obligacji – art. 87 i kolejne Ustawy o obligacjach
 13. Pozorne bankructwo – art. 301 KK
 14. Prowadzenie nierzetelnej dokumentacji – art. 3030 KK
 15. Przywłaszczenie praw własności przemysłowej – art. 303 Ustawy prawo własności przemysłowej 

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: