Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Pomagamy zarówno sprawcom przestępstw, jak i osobom, które na skutek czynów zabronionych zostały pokrzywdzone.

Prawo karne to już nie tylko Kodeks karny. W polskim porządku prawnym praktycznie z dnia na dzień pojawiają się nowe ustawy lub rozporządzenia. Jest to istotne zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże w tych aktach również znaleźć można sankcje karne za dopuszczenie się pewnego określonego zachowania. Sprawcy tych czynów często nie mają nawet świadomości, że ich zachowanie może być niezgodne z prawem. Jeżeli dojdzie już do popełnienia czynu zabronionego zapewnimy sprawcy profesjonalną i rzetelną obronę. Pomagamy zarówno sprawcom przestępstw, jak i osobom, które na skutek czynów zabronionych zostały pokrzywdzone.

ZAKRES NASZEJ POMOCY PRAWNEJ

  1. Zabójstwo – art. 148 KK
  2. Oszustwo – art. 286 KK
  3. Bójka i pobicie – art. 158 KK
  4. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – art. 178a KK
  5. Zanieczyszczanie środowiska – art. 182 KK
  6. Łapownictwo menedżerskie – art. 296a KK
  7. Oszustwo ubezpieczeniowe – art. 298 KK
  8. Pranie brudnych pieniędzy – art. 299 KK
  9. Prowadzenie nierzetelnej dokumentacji – art. 303 KK i wiele innych

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: