Kancelaria Prawa Gospodarczego

Obsługa prawna przedsiębiorców

Compliance i RODO dla firm

Negocjacje i mediacje w biznesie

Sprawy gospodarcze

Przekształcanie spółek

Sukcesja w firmie

Szkody górnicze

Umowy w sprawach gospodarczych

Audyty śledcze

Usługi prawne – prawo gospodarcze

W BTLA oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego publicznego oraz prywatnego. Klienci mogą liczyć na wieloletnie doświadczenie naszych prawników, adwokatów, ekspertów finansowych specjalizujących się w świadczeniu pomocy prawnej dla największych podmiotów gospodarczych. Doskonale rozumiemy biznes i kompleksowo realizujemy nawet najtrudniejsze zadania.

W BTLA zapewniamy reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań, bez względu na etap sprawy. Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię obrony i pozostajemy do stałej dyspozycji Klienta, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Nasze specjalizacje

Zakres usług

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa,
 • wsparcie w zakresie zagadnień podatkowych,
 • obsługa prawna w językach obcych, m.in. angielskim, niemieckim i francuskim,
 • monitorowanie planowanych zmian w przepisach i informowanie o nich Klientów.

Negocjacje i mediacje w biznesie

 • profesjonalne wsparcie w negocjacjach biznesowych,
 • udział w mediacjach sądowych i pozasądowych,
 • kompleksowe przeprowadzenie prób polubownego rozwiązania sporu.

Przekształcanie spółek

 • przygotowanie koncepcji przekształcenia,
 • przedstawienie skutków podatkowych przekształcenia spółki lub spółek,
 • przeprowadzenie procedury przekształcenia,
 • bieżące monitorowanie przebiegu procedury przekształcenia.

Szkody górnicze

 • zgłaszamy do kopalni szkody górnicze w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, garażach, gruntach i plonach,
 • ustalamy podmiot górniczy (kopalnię) odpowiedzialny za szkody górnicze;
 • prowadzimy negocjacje i korespondencję przedsądową z kopalniami;o prowadzimy dochodzenie ugodowe i sądowe odszkodowań za wystąpienie szkód górniczych,
 • prowadzimy sprawy sądowe w zakresie szkód górniczych na terenie całego Śląska,
 • wspieramy w dochodzeniu poniesionych kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi,
 • wspieramy w dochodzeniu poniesionych kosztów rozbiórki budynków,
 • wspieramy w egzekwowaniu zasądzonych należności od kopalni, w tym w ramach postępowań egzekucyjnych,
 • doradzamy prawnie na każdym etapie sprawy, w tym doradzamy w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony prawnej.

Compliance i RODO dla firm

 • audyt compliance czyli audyt przedsiębiorstwa Klienta pod kątem występujących tam zagrożeń,
 • przygotowanie dokumentacji RODO i compliance,
 • wdrożenie procedur ochrony tzw. sygnalistów,
 • szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej.

Sprawy gospodarcze

 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami i urzędami,
 • udział w rozprawach i posiedzeniach,
 • cykliczne informowanie Klienta o stanie sprawy.

Sukcesja w firmie

 • audyt przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia planu sukcesji,
 • przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi sukcesorami,
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji do planu sukcesji,
 • wsparcie podatkowe w procedurze sukcesji.

Umowy w sprawach gospodarczych

 • tworzenie umów gospodarczych,
 • opiniowanie umów gospodarczych,
 • wsparcie w negocjacjach treści umów,
 • informowanie o skutkach podatkowych zawieranych umów.

Audyty śledcze

Dzięki współpracy z detektywami i biegłymi rewidentami BTLA ma możliwość przeprowadzenia audytu w możliwie najpełniejszym zakresie.

Stare powiedzenie mówi, że z reguły lepiej zapobiegać niż leczyć. W praktyce trudniej o lepszy przykład takiego działania niż tzw. audyt śledczy. Przeprowadzenie audytu śledczego służy eliminacji nielegalnych procederów, które mogą mieć miejsce w organizacji (podmiocie zbiorowym).