Compliance i RODO dla firm

Audyt compliance

Przygotowanie dokumentacji RODO

Procedura ochrony sygnalistów

Usługi – Compliance i RODO dla firm

Przepisy unijne, jak i krajowe coraz częściej wymagają od przedsiębiorców spełnienia szeregu warunków związanych z ochroną szeregu danych, w szczególności tych związanych z prywatnością. Prawidłowo funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno posiadać kompleksowe procedury RODO. Wzorem przedsiębiorstw zachodnich warto wprowadzić również procedury compliance, które zapewniają zgodność działalności firmy z normami, zaleceniami i powszechnie stosowanymi praktykami. Uregulowanie kwestii compliance pozwoli działać przedsiębiorstwu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami postępowania. Oferta BTLA obejmuje stworzenie kompleksowej dokumentacji compliance i RODO, co poprzedzone zostanie przeprowadzeniem kompleksowego audytu przedsiębiorstwa. Nie da się bowiem stworzyć jednego wzorca postępowania, ponieważ każda firma posiada swoją własną specyfikę.

 

Nasze specjalizacje

Usługi prawne dla firm

Audyt compliance, czyli audyt przedsiębiorstwa Klienta pod kątem występujących tam zagrożeń

Usługa, która polega na ocenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo przestrzega obowiązujących przepisów, standardów i zasad etycznych. Audyt ten służy identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ryzyka niewykonania obowiązków prawnych, co pozwala na wczesne reagowanie i unikanie konsekwencji.

Wdrożenie procedur ochrony tzw. sygnalistów

Kluczowy element systemu zarządzania ryzykiem i compliance. Sygnaliści to pracownicy zgłaszający naruszenia prawa lub etyki w firmie – odpowiednie procedury zapewniają im bezpieczeństwo i anonimowość, co jest zgodne z wymogami prawa i zasadami dobrego zarządzania.

Przygotowanie dokumentacji RODO i compliance

Usługa, która polega na dostosowaniu procedur i praktyk firmy do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych przepisów regulujących działalność przedsiębiorstwa. Dobre praktyki compliance oraz zrozumienie i zastosowanie RODO mogą pomóc w ochronie przed sankcjami i zwiększyć zaufanie klientów.

Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej

Istotne narzędzie w procesie wdrażania systemu compliance w przedsiębiorstwie. Dostarczają one niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby efektywnie zarządzać ryzykiem, przestrzegać przepisów prawa i etyki, a także zapewniają ciągłe doskonalenie procesów i praktyk biznesowych.