Wsparcie prawne, podatkowe, biznesowe i finansowe

Fundacja rodzinna – nowa era zarządzania majątkiem i sukcesji

Wprowadzenie fundacji rodzinnych do polskiego systemu prawnego otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców i rodzin w zakresie zarządzania majątkiem i planowania sukcesji.
Dowiedz się, jak fundacja rodzinna może chronić i pomnażać Twój dorobek przez pokolenia.

usługi podatkowe prawne i księgowe dla firm (1)
założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

DEFINICJA I PODSTAWY PRAWNE

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna, nowy instrument w polskim systemie prawnym, stanowi innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców i ich rodzin
w zakresie ochrony majątku oraz planowania sukcesji. Jest to forma prawna, która umożliwia nie tylko przekazanie majątku na rzecz przyszłych pokoleń, ale również zarządzanie nim w sposób zgodny
z wizją fundatora.

Założenie fundacji rodzinnej to decyzja, która umożliwia kontynuowanie działalności biznesowej bez konieczności bezpośredniego zaangażowania następców prawnych.
To rozwiązanie pozwala na utrzymanie spójności i integralności majątku rodzinnego, jednocześnie zapewniając płynność finansową spółek, w których fundacja posiada udziały.

Czy warto założyć
fundację rodzinną?

Jakie są zalety fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna oferuje szereg korzyści, takich jak możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów, zabezpieczenie finansowe członków rodziny, oddzielenie spraw biznesowych od rodzinnych, efektywne zarządzanie majątkiem, czy planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

1.

Kontynuacja działalności biznesowej

Fundacja rodzinna umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą zapewnić płynność i stabilność swojego biznesu, nawet gdy przyszłe pokolenia nie będą bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie firmą.

2.

Ochrona majątku rodzinnego

Fundacja rodzinna stanowi skuteczne narzędzie do ochrony majątku rodzinnego przed nieprzewidzianymi zagrożeniami finansowymi. Przekazanie majątku do fundacji rodzinnej zapewnia jego integralność i chroni przed podziałem czy roszczeniami zewnętrznymi.

3.

Efektywne zarządzanie
i pomnażanie majątku

Fundacja pozwala na efektywne zarządzanie majątkiem oraz jego pomnażanie w długiej perspektywie. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu fundacja zapewnia nie tylko bieżące wsparcie finansowe dla beneficjentów, ale również inwestycje, które przynoszą korzyści w przyszłości.

4.

Planowanie sukcesji
w perspektywie wielu pokoleń

Fundacja rodzinna umożliwia przemyślane i zorganizowane planowanie sukcesji. Dzięki niej można ustalić zasady przekazywania majątku i zarządzania nim na rzecz kolejnych pokoleń, zapewniając ciągłość i stabilność rodzinnych interesów przez długie lata.

Jak założyć fundację rodzinną?

Założenie fundacji rodzinnej to strategiczny krok, który wymaga starannego planowania i zrozumienia procesu prawnego.
Poniżej prezentujemy kluczowe etapy i wymagania, które należy spełnić, aby z powodzeniem utworzyć fundację rodzinną.

1.

Sporządzenie aktu założycielskiego fundacji rodzinnej

Pierwszym krokiem jest sporządzenie aktu założycielskiego, który musi być dokonany w formie notarialnej. Akt ten zawiera podstawowe informacje o fundacji, w tym jej cel, zasady funkcjonowania i zarządzania.

2.

Określenie statutu fundacji rodzinnej

Statut jest kluczowym dokumentem, który określa szczegółowe zasady działania fundacji. Powinien zawierać informacje o sposobie zarządzania majątkiem, zasadach przyznawania świadczeń beneficjentom, a także strukturze i uprawnieniach organów fundacji.

3.

Przekazanie majątku
do fundacji

Aby fundacja mogła rozpocząć działalność, fundator musi przekazać do niej majątek o wartości co najmniej 100 tys. zł. Majątek ten może być różnorodny, obejmując zarówno środki finansowe, jak i nieruchomości czy udziały w spółkach.

4.

Rejestracja fundacji rodzinnej

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy. Rejestracja jest niezbędna do nabywania praw i obowiązków prawnych przez fundację.

5.

Zarządzanie fundacją rodzinną

Po zarejestrowaniu fundacja rodzinna działa poprzez swoje organy – zarząd i ewentualnie radę nadzorczą. Zarząd odpowiada za bieżące zarządzanie majątkiem i realizację celów fundacji, podczas gdy rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną.

6.

Długoterminowe planowanie sukcesji

Fundacja rodzinna staje się narzędziem umożliwiającym długoterminowe planowanie sukcesji, umożliwiając fundatorom ustalenie reguł przekazywania majątku i zarządzania nim na rzecz przyszłych pokoleń.

Każdy z tych etapów wymaga dokładnej analizy i podejścia dostosowanego do indywidualnych potrzeb fundatora. W BTLA oferujemy wsparcie na każdym z tych etapów, zapewniając, że proces zakładania fundacji rodzinnej przebiegnie sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami oraz celami fundatora.

Dlaczego warto nas wybrać?

Indywidualne podejście

W BTLA każdy klient jest traktowany wyjątkowo, z pełnym zrozumieniem jego unikalnych potrzeb i celów, co pozwala na stworzenie spersonalizowanych rozwiązań.

Interdyscyplinarność

Nasz zespół to zróżnicowani eksperci z różnych dziedzin, którzy współpracują, aby zapewnić kompleksowe i interdyscyplinarne rozwiązania dopasowane do Twoich biznesowych wyzwań.

Długoterminowe partnerstwo

W BTLA dążymy do budowania długotrwałych relacji z naszymi klientami, zapewniając ciągłe wsparcie i doradztwo na każdym etapie rozwoju ich biznesu i osobistego majątku.

FAQ

Najczęstsze pytania

Jakie są główne korzyści z założenia fundacji rodzinnej?

Główne korzyści z założenia fundacji rodzinnej obejmują ochronę i efektywne zarządzanie majątkiem rodzinnym, umożliwienie kontynuacji biznesu bez bezpośredniego zaangażowania następców, oraz planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń. Fundacja rodzinna pozwala również na oddzielenie spraw biznesowych od osobistych i zapewnia stabilność finansową dla beneficjentów.

Czy mogę zmienić cele i zasady działania fundacji rodzinnej po jej założeniu?

Tak, fundator ma dużą swobodę w określaniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celów. Zmiany te mogą być dokonane zgodnie z procedurami opisanymi w statucie fundacji, co pozwala na dostosowanie jej działalności do ewoluujących potrzeb i okoliczności.

Jakie są wymagania finansowe i prawne przy zakładaniu fundacji rodzinnej?

Aby założyć fundację rodzinną, wymagane jest przekazanie majątku o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz sporządzenie i złożenie aktu założycielskiego oraz statutu fundacji w formie notarialnej. Następnie fundacja musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze sądowym. Nasz zespół w BTLA może przeprowadzić Cię przez cały proces, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

Załóż fundację rodzinną
z pomocą ekspertów BTLA!