Przekształcanie spółek

Pomoc prawna w procesie przekształcenia spółki

Prowadzenie biznesu nieuchronnie wiąże się z mniejszymi lub większymi zmianami. Wraz z rozwojem działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców rozważa zmianę formy prawnej jej prowadzenia, mając w szczególności na uwadze kwestię ograniczenia swojej odpowiedzialności. Bardzo często podmioty gospodarcze łączą się ze sobą lub dzielą na mniejsze, tak aby zoptymalizować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Operacje takie wymagają wiedzy nie tylko prawnej, ale także podatkowej i biznesowej. Zespół BTLA posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętych transakcjach M&A, co pozwala na sprawne ich przeprowadzenie. Oferujemy wsparcie zarówno w przeprowadzeniu całej procedury, jak i w przygotowaniu kompleksowej koncepcji przekształcenia spółki lub spółek.

Nasze specjalizacje

Co obejmuje usługa przekształcania spółek?

  Przygotowanie koncepcji przekształcenia

  Usługa, która polega na opracowaniu strategii i planu zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie. To kluczowy krok, który pozwala na wytyczenie drogi do osiągnięcia celów biznesowych i prawnych firmy.

  Przeprowadzenie procedury przekształcenia

  Usługa, która obejmuje zarządzanie całym procesem zmiany formy prawnej firmy. Może obejmować przygotowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentację firmy przed urzędami i sądami oraz doradztwo na każdym etapie procesu.

  Przedstawienie skutków podatkowych przekształcenia spółki lub spółek

  Usługa, która umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie finansowych konsekwencji planowanych zmian. Kompetentny doradca podatkowy może ocenić potencjalne skutki przekształcenia i pomóc znaleźć optymalne rozwiązania podatkowe.

  Bieżące monitorowanie przebiegu procedury przekształcenia

  Usługa, która pozwala na bieżącą kontrolę stanu przekształcenia firmy. Regularne aktualizacje i komunikacja z klientem gwarantują, że proces jest prowadzony zgodnie z planem i umożliwiają szybkie reagowanie na ewentualne komplikacje.