Kancelaria Prawa Karnego

Prawo karne

Prawo karne gospodarcze

Prawo karne skarbowe

Prewencja karna w biznesie

White Collar Crime

Complience w zakresie prawa karnego

Usługi prawne

Skuteczna ochrona prawna Klientów i zapewnienie im właściwej reakcji w odpowiednim momencie – to priorytet. W BTLA gwarantujemy rzetelne i efektywne wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom oraz członkom kadry zarządzającej przedsiębiorstw, którzy potrzebują doradztwa i reprezentacji w zakresie tzw. przestępstw białych kołnierzyków.

W BTLA zapewniamy reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań, bez względu na etap sprawy. Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię obrony i pozostajemy do stałej dyspozycji Klienta, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Nasze specjalizacje

Zakres usług

Nadużycia gospodarcze i finansowe

Kompleksowo prowadzimy postępowania w przedmiocie nadużyć gospodarczych i finansowych, niegospodarności i manipulacji instrumentami finansowymi,

Informacje poufne

Wspieramy Klientów w sytuacji ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych odnośnie emitentów i/lub instrumentów finansowych,

Odpowiedzialność zarządu

Reprezentujemy członków zarządu zarówno w zakresie odpowiedzialności finansowej w tym m.in. subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne oraz odpowiedzialności karnej.

Korupcja

Wspieramy Klientów oskarżonych o przestępstwa korupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa, w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,

Niegospodarność

Prowadzimy sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz niegospodarności w organizacjach, jak również w grupach kapitałowych,

Pranie brudnych pieniędzy

Prowadzimy sprawy o tzw. pranie brudnych pieniędzy (szeroko rozumiane),

Papiery wartościowe

Reprezentujemy w postępowaniach na tle prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową,

Instrumenty finansowe

Z uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi.

Podmioty zbiorowe

Prowadzimy sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz niegospodarności w organizacjach, jak również w grupach kapitałowych,

Dokumenty

Pomagamy w sytuacji oskarżenia o przestępstwa przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi.