Prawo karne skarbowe

Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych

Zdobyte podczas obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wiedza i doświadczenie w prawie podatkowym pozwala nam na rzetelną obronę w sprawach karno-skarbowych.

Jeszcze do niedawna, na skutek przeprowadzonych kontroli, organy skarbowe ograniczały się często jedynie do konieczności zapłaty należnego podatku lub innej daniny publicznej. Coraz częściej zdarza się jednak, że organy skarbowe na tym nie poprzestają i domagają się zastosowania względem sprawcy czynu zabronionego. Prawomocne skazanie często może utrudnić, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Przestępstwa karne skarbowe

Praktyka BTLA pokazuje, że niektóre osoby nie mają w ogóle świadomości tego, że ich działania mogą wypełniać znamiona czynów zabronionych, a dowiadują się o tym dopiero w momencie wszczęcia postępowania karnego. Sankcje przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym są często znaczne, albowiem normy prawne zawarte w tym Kodeksie mają na celu jak najsilniejszą ochronę interesów fiskalnych państwa. Tym samym o wiele trudniejsze jest uzyskanie dla oskarżonego łagodniejszego wymiaru kary. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego są również o tyle specyficzne, że wymagają również znajomości prawa podatkowego, a także przepisów o rachunkowości. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że wiele spraw karnych z tej materii ogniskuje się wokół wykładni przepisów prawa materialnego stosowanych przez organy skarbowe.

Usługi prawne – przestępstwa karne skarbowe

Przekonanie sądu orzekającego do twierdzeń obrony wymaga zatem solidnej argumentacji z zakresu dziedzin wyżej wskazanych. To właśnie w sprawach z materii prawa karnego skarbowego kluczowe znaczenie mają czynności podejmowane przez organy na etapie postępowania przygotowawczego. Dlatego tak ważna jest obecność adwokata już od pierwszych chwil jego trwania.  Zdobyte podczas obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wiedza i doświadczenie w prawie podatkowym pozwala nam na rzetelną obronę w sprawach karno-skarbowych, zwłaszcza że część naszych adwokatów nosi również tytuł doradcy podatkowego.

Nasze specjalizacje

Usługi Kancelarii BTLA w zakresie prawa karnego skarbowego

Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania

Pomoc prawna art. 54 KKS

Uporczywe naruszanie terminu wpłaty podatku

Pomoc prawna art. 57 KKS

Nierzetelne prowadzenie ksiąg

Pomoc prawna art. 61 KKS

Nieprzekazywanie informacji o schemacie podatkowym

Pomoc prawna art. 80f KKS

Podawanie nieprawdziwych danych podatkowych

Pomoc prawna art. 56 KKS

Nieprowadzenie ksiąg

Pomoc prawna art. 60 KKS

Fałszowanie znaków akcyzy

Pomoc prawna art. 67 KKS

Pozostałe sprawy karne skarbowe