Prawo karne

Pomoc prawna w sprawach karnych

Pomagamy zarówno sprawcom przestępstw, jak i osobom, które na skutek czynów zabronionych zostały pokrzywdzone.

Prawo karne to już nie tylko Kodeks karny. W polskim porządku prawnym praktycznie z dnia na dzień pojawiają się nowe ustawy lub rozporządzenia. Jest to istotne zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże w tych aktach również znaleźć można sankcje karne za dopuszczenie się pewnego określonego zachowania. Sprawcy tych czynów często nie mają nawet świadomości, że ich zachowanie może być niezgodne z prawem. Jeżeli dojdzie już do popełnienia czynu zabronionego zapewnimy sprawcy profesjonalną i rzetelną obronę. Pomagamy zarówno sprawcom przestępstw, jak i osobom, które na skutek czynów zabronionych zostały pokrzywdzone.

Nasze specjalizacje

Zakres usług – prawo karne

Zabójstwo

Pomoc prawna art. 148 KK

Bójka i pobicie

Pomoc prawna art. 286 KK

Zanieczyszczanie środowiska

Pomoc prawna art. 182 KK

Oszustwo ubezpieczeniowe

Pomoc prawna art. 298 KK

Prowadzenie nierzetelnej dokumentacji

Pomoc prawna art. 303 KK

Oszustwo

Pomoc prawna art. 286 KK

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

Pomoc prawna art. 178a KK

Łapownictwo menedżerskie

Pomoc prawna art. 296a KK

Pranie brudnych pieniędzy

Pomoc prawna art. 299 KK

Pozostałe sprawy karne