Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Prowadzenie biznesu nieuchronnie wiąże się z mniejszymi lub większymi zmianami. Wraz z rozwojem działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców rozważa zmianę formy prawnej jej prowadzenia, mając w szczególności na uwadze kwestię ograniczenia swojej odpowiedzialności. Bardzo często podmioty gospodarcze łączą się ze sobą lub dzielą na mniejsze, tak aby zoptymalizować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Operacje takie wymagają wiedzy nie tylko prawnej, ale także podatkowej i biznesowej. Zespół BTLA posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętych transakcjach M&A, co pozwala na sprawne ich przeprowadzenie. Oferujemy wsparcie zarówno w przeprowadzeniu całej procedury, jak i w przygotowaniu kompleksowej koncepcji przekształcenia spółki lub spółek.

Co obejmuje usługa przekształcania spółek?

  • przygotowanie koncepcji przekształcenia
  • przedstawienie skutków podatkowych przekształcenia spółki lub spółek
  • przeprowadzenie procedury przekształcenia
  • bieżące monitorowanie przebiegu procedury przekształcenia

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: