Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nakłada na podmioty przewożące towary „wrażliwe” m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, susz tytoniowy, na i przez terytorium Polski, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Niestety, naruszenie warunków ustawy wiąże się z bardzo wysokimi karami, zarówno dla przedsiębiorców oraz dla kierowców.

Jakie usługi świadczy BTLA firmom objętym obowiązkiem SENT?

BTLA pomaga firmom paliwowym i innym, na których ciąży obowiązek wynikający z ustawy SENT, w zakresie:
  • właściwego wypełniania obowiązków celem uniknięcia wysokich kar,
  • rozwiązania powstałych już problemów,
  • uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu przez organy administracji skarbowej,
  • reprezentowania w sprawach o wykroczenia.    

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: