ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE

PILNE: Ogłoszono zmiany podatkowe w przepisach KSEF, w specyfice oprogramowania interfejsowego KSeF oraz strukturze logicznej JPK_KR_PD i nowej struktury JPK_ST

Każdy, kto uczestniczy w procesie sprzedaży i zakupu, kto jest księgowym, handlowcem, pracuje w dziale obsługi klienta, FAKTURZYŚCI powinien ZNAĆ ZASADY prawidłowego fakturowania transakcji sprzedaży i dokumentowania transakcji, które nie są opodatkowane w VAT.

Informacje organizacyjne

TERMIN: 19 KWIETNIA 2024 r. (piątek) godz. 9:00 – 14:00.

FORMA: Szkolenie online.

Cena: 580,00 zł netto + VAT / uczestnik – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pytania-odpowiedzi.

PROWADZĄCA: Ekspert BTLA ds. podatkowo – prawnych, publicystka  Partner TAX & DUTY – LUIZA PIEPRZYK
Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP.
Były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów.
Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.

KONTAKT: karolina.marzec@btla.eu

założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

PROGRAM SZKOLENIA

założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

1. Zmiany ustawy dotyczącej obowiązkowego KSeF

 • Jaką datę wyznaczyło MF do wejścia w życie KSeF dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT
 • Jak wygląda w przepisach odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności?
 • Do kiedy dodatkowe odroczenie KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących?
 • Kary za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF
 • Ważne zmiany w okresie przejściowym w fakturowaniu w tzw. „trybie offline”
 • Nowe regulacje zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich
 • Zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF
 • Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług
 • Nowość w KSEF – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR
 • Nowość KSEF w okresie przejściowym dla podatników tzw. „wykluczonych cyfrowo”
 • Odroczenie drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT
 • WAŻNE: Na jakich zasadach MF wprowadza Likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi

2. Specyfika oprogramowania interfejsowego KSeF z 29 marca 2024 r. wg MF

 • Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSEF
 • Autoryzacja operacji: nawiązywanie sesji interaktywnej tokenem lub certyfikatem, wystawianie i pobieranie faktury, status sesji, poświadczenia, faktury wsadowe, obsługa błędów, weryfikacja i wizualizacja faktury itp.

3. Instrukcja dla PODATNIKA objętego KSEF – jak się przygotować już dziś

 • Analiza procedur wewnętrznych dotyczących fakturowania, korygowania, obiegu dokumentacji handlowej, logistycznej i magazynowej pod katem zmian w KSEF
 • Analiza dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentem, na które wpłyną nowe przepisy KSEF: umowy, zamówienia, specyfikacje, warunki dostawy
 • Analiza umów pomiędzy BIUREM RACHUNKOWYM a KLIENTEM w zakresie odpowiedzialności i podziału obowiązków odnośnie reguł wystawiania i pobierania faktur
założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

4. Zmiany podatkowe struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST

 • Jakie zmiany dla podatników wprowadza: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych: dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych  oraz dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.
 • Przekazywanie danych w postaci ujednoliconych struktur logicznych w podatkach dochodowych – obligatoryjne czy na żądanie organu?
 • Jak MF dostosowało zestawienia danych przekazywanych za pośrednictwem ksiąg rachunkowych do właściwego urzędu skarbowego do struktury nowych plików JPK_KR?
 • Jak rozporządzenie określa zakres danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe, które podatnicy są obowiązani przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z treścią art. 9 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • W jakim terminie będą realizowane nowe obowiązki podatników?

5. Nowe e-kontrole – rząd przyjął projekt ustawy DAC7

 • Na czym polega ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform internetowych
 • Jak fiskus zamierza zwiększy dostępność danych dla administracji podatkowych o dochodach podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych?
 • Jakie portale i platformy „na cenzurowanym”
 • Zakupy pod kontrolą fiskusa: internetowe platformy e-handlu,  platformy rezerwacji noclegów, platformy najmu środków transportu, platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem
 • Na jakich zasadach będzie się odbywać gromadzenie i przekazywanie administracji podatkowej informacji w przestrzeni cyfrowej?

Bądź gotów na KSeF z pomocą naszych ekspertów!