Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy – na czym polega?

Nasza firma rozpoczyna proces pozyskiwania wstępnych informacji dotyczących Państwa firmy poprzez analizę profilu działalności, podstawowych informacji o ubezpieczającym oraz informacji dotyczących zatrudnienia i innych aspektów kluczowych. Następnie przeprowadzamy audyt miejsca ubezpieczenia oraz analizy obecnej polisy. Na podstawie zebranych danych przygotowujemy raport dotyczący jakości obecnej ochrony oraz formułujemy ewentualne zalecenia. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. W tym momencie konieczne jest podpisanie pełnomocnictwa przez Państwa firmę, co jest niezbędne do uzyskania historii szkód oraz do pozyskania ofert ubezpieczeniowych.

Do przeprowadzenia audytu potrzebne są:

 • Przesłanie aktualnych polis
 • Oględziny miejsca ubezpieczenia
 • Przekazanie podstawowych informacji finansowych oraz o prowadzonej działalności
usługi podatkowe prawne i księgowe dla firm (1)

Audyt ubezpieczeniowy – wskazanie najlepszych ofert

Kolejnym etapem jest pozyskanie ofert od różnych ubezpieczycieli obecnych na rynku oraz przygotowanie rekomendacji, wskazując najlepszą ofertę. Niezależnie od tego, czy skorzystają Państwo z rekomendowanej oferty czy nie, audyt ubezpieczeniowy jest bezpłatny.

Proces audytu ubezpieczeniowego obejmuje trzy kroki:

 1. Analiza lokalizacji – wskazanie źródeł ryzyka i analiza ich wpływu na działalność gospodarczą.
 2. Analiza obecnej ochrony ubezpieczeniowej – przegląd polis, weryfikacja ich skuteczności, wskazanie luk w ochronie ubezpieczeniowej oraz analiza historii szkód Klienta.
 3. Przygotowanie nowej strategii ubezpieczeniowej opartej na przeprowadzonej analizie, mającej na celu stworzenie programu ubezpieczeniowego, który minimalizuje ryzyka.

Wszystkie informacje ujawnione podczas audytu są objęte tajemnicą brokerską.

Audyt ubezpieczeniowy – więcej informacji

Usługa audytu ubezpieczeniowego kancelarii BTLA kierowana jest do podmiotów, które chcą dokonać kontroli kompleksowości i zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, pod kątem potencjalnego ryzyka, na jakie mogą być narażone. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w procesach audytowych, zauważamy, że korzystających z usług, często niedoświadczonych, kancelarii brokerskich czy innych pośredników, spore grono przedsiębiorców i zarządzających programami ubezpieczeń, nie jest świadoma ryzyka, na jakie rzeczywiście narażone są ich przedsiębiorstwa. Kancelaria BTLA proponuje wykonanie audytu, mając na uwadze potrzeby zarówno niewielkich spółek, które zainteresowane są pozyskaniem wiedzy o tym, jaki jest zakres ich ochrony ubezpieczeniowej, jak i podmiotów będących przedmiotem transakcji czy zmian w zarządzie, zainteresowanych kompletną analizą ryzyka, jego brakach i zalecanym sposobie zarządzania.

usługi podatkowe prawne i księgowe dla firm (3)

Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego może przynieść wiele korzyści dla firmy. Oto kilka głównych korzyści z takiego audytu:

 • Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej: Audyt pozwala zidentyfikować luki w obecnej ochronie ubezpieczeniowej oraz nieefektywne polisy. Poprzez analizę ryzyka i historii szkód można dostosować polisy tak, aby lepiej odpowiadały specyficznym potrzebom i ryzyku firmy.
 • Oszczędności finansowe: Poprawa ochrony ubezpieczeniowej może przynieść oszczędności poprzez eliminację nadmiarowych kosztów związanych z nieefektywnymi polisami oraz redukcję ryzyka wystąpienia nieubezpieczonych strat.
 • Lepsze zrozumienie ryzyka: Audyt umożliwia głębsze zrozumienie istniejących ryzyk związanych z działalnością firmy. Pozwala to lepiej przygotować strategie zarządzania ryzykiem oraz odpowiednio dostosować ubezpieczenia.
 • Dostosowanie do zmieniających się potrzeb: Firmy podlegają zmianom, a wraz z nimi zmieniają się również ich potrzeby ubezpieczeniowe. Audyt umożliwia regularną aktualizację strategii ubezpieczeniowej, aby odpowiadała bieżącym wymaganiom i warunkom rynkowym.
 • Niezbędne do negocjacji lepszych warunków ubezpieczenia: Posiadanie pełnej analizy ochrony ubezpieczeniowej pozwala negocjować lepsze warunki i stawki ubezpieczeniowe z dostawcami, co może skutkować lepszymi polisami przy bardziej korzystnych warunkach.
 • Zwiększenie pewności: Lepsza ochrona ubezpieczeniowa daje większe poczucie pewności, że firma jest odpowiednio zabezpieczona przed ryzykiem i może skoncentrować się na osiąganiu strategicznych celów biznesowych.

W jaki sposób audyt ubezpieczeniowy wykonany przez BTLA pomoże twojej firmie?

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu sprawdzimy kluczowe kwestie chroniące interes naszych Klientów czy zakres ubezpieczenia jest dobrze dopasowany, polisa OC działalności jest szczelna, czy rzetelnie oszacowano wartość mienia na polisie, czy cena polisy nie jest zbyt wysoka i co najważniejsze czy występowały problemów z likwidacją szkód w przeszłości.

Dodatkowo sprawdzamy stopie złożoność programów ubezpieczeniowych. Nasze profesjonalne, rygorystyczne podejście dostarcza naszym Klientom rzetelnych informacji o ryzykach związanych z zawartymi polisami. Powyższe podejście pozwala nam na długofalową współpracę z naszymi klientami.

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji przeprowadzić audyt ubezpieczeniowy?

  • przygotujemy strukturę programu ubezpieczeniowego,
  • określimy obszary działalności i ryzyka nieubezpieczone,
  • doradzimy w kwestii rozszerzenia zakresu ochrony oraz istniejących limitów odpowiedzialności,
  • przeprowadzimy analizę szkodowości, zgłoszonych/otwartych roszczeń oraz szkód zatrzymanych na udziale własnym,
  • wskażemy zakresy transferu ryzyka w zestawieniu ze szkodami zatrzymanymi na udziale własnym,
  • przeprowadzimy analizę polis z lat poprzednich, zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
    • dokonamy analizy wpływu transakcji na kontynuację umów ubezpieczenia i możliwość zgłaszania roszczeń po jej zamknięciu,
    • doradzimy w określeniu aktualnego i docelowego kosztu programu ubezpieczeniowego,
    • przeprowadzimy analizę umów sprzedaży (SPA) – zarekomendujemy zapisy dotyczące transferu odpowiedzialności,
    • doradzimy w obszarze opracowania ubezpieczeń chroniących nabywcę oraz sprzedającego w całym procesie fuzji i przejęcia (M&A).

   Rekomendowane jest wykonanie audytu ubezpieczeniowego z profesjonalnym doradcą takim jak BTLA, ponieważ naszą pomoc wyróżnia:

   • Skuteczność i efektywne wykonanie – dokonując audytów ubezpieczeniowych u naszych Klientów sukcesywnie doprowadzamy do poprawy jakości ochrony ubezpieczeniowej i docelowo poprawy bezpieczeństwa, wykonujemy skomplikowane audyty ubezpieczeniowe wymagające wysokich kompetencji.
   • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, całościowo rozwiązujące problemy naszych Klientów, dostarczamy nie tylko profesjonalne usługi doradztwa, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
     • Eksperckość w obszarze audytów ubezpieczeniowych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz dogłębna znajomości biznesowej praktyki w obszarze audytów.
     • Indywidualne podejście do klienta – towarzyszymy klientom na każdym etapie sprawy, wspierając i skutecznie pomagając w wszelkiego rodzaju toczących się projektach.