Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy

Usługa audytu ubezpieczeniowego kancelarii BTLA kierowana jest do podmiotów, które chcą dokonać kontroli kompleksowości i zakresu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, pod kątem potencjalnego ryzyka, na jakie mogą być narażone. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w procesach audytowych, zauważamy, że korzystających z usług, często niedoświadczonych, kancelarii brokerskich czy innych pośredników, spore grono przedsiębiorców i zarządzających programami ubezpieczeń, nie jest świadoma ryzyka, na jakie rzeczywiście narażone są ich przedsiębiorstwa. Kancelaria BTLA proponuje wykonanie audytu, mając na uwadze potrzeby zarówno niewielkich spółek, które zainteresowane są pozyskaniem wiedzy o tym, jaki jest zakres ich ochrony ubezpieczeniowej, jak i podmiotów będących przedmiotem transakcji czy zmian w zarządzie, zainteresowanych kompletną analizą ryzyka, jego brakach i zalecanym sposobie zarządzania.

W jaki sposób audyt ubezpieczeniowy wykonany przez BTLA pomoże twojej firmie?

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu sprawdzimy kluczowe kwestie chroniące interes naszych Klientów czy zakres ubezpieczenia jest dobrze dopasowany, polisa OC działalności jest szczelna, czy rzetelnie oszacowano wartość mienia na polisie, czy cena polisy nie jest zbyt wysoka i co najważniejsze czy występowały problemów z likwidacją szkód w przeszłości.

Dodatkowo sprawdzamy stopie złożoność programów ubezpieczeniowych. Nasze profesjonalne, rygorystyczne podejście dostarcza naszym Klientom rzetelnych informacji o ryzykach związanych z zawartymi polisami. Powyższe podejście pozwala nam na długofalową współpracę z naszymi klientami.

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji przeprowadzić audyt ubezpieczeniowy?

  • przygotujemy strukturę programu ubezpieczeniowego,
  • określimy obszary działalności i ryzyka nieubezpieczone,
  • doradzimy w kwestii rozszerzenia zakresu ochrony oraz istniejących limitów odpowiedzialności,
  • przeprowadzimy analizę szkodowości, zgłoszonych/otwartych roszczeń oraz szkód zatrzymanych na udziale własnym,
  • wskażemy zakresy transferu ryzyka w zestawieniu ze szkodami zatrzymanymi na udziale własnym,
  • przeprowadzimy analizę polis z lat poprzednich, zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
    • dokonamy analizy wpływu transakcji na kontynuację umów ubezpieczenia i możliwość zgłaszania roszczeń po jej zamknięciu,
    • doradzimy w określeniu aktualnego i docelowego kosztu programu ubezpieczeniowego,
    • przeprowadzimy analizę umów sprzedaży (SPA) – zarekomendujemy zapisy dotyczące transferu odpowiedzialności,
    • doradzimy w obszarze opracowania ubezpieczeń chroniących nabywcę oraz sprzedającego w całym procesie fuzji i przejęcia (M&A).

   Rekomendowane jest wykonanie audytu ubezpieczeniowego z profesjonalnym doradcą takim jak BTLA, ponieważ naszą pomoc wyróżnia:

   • Skuteczność i efektywne wykonanie – dokonując audytów ubezpieczeniowych u naszych Klientów sukcesywnie doprowadzamy do poprawy jakości ochrony ubezpieczeniowej i docelowo poprawy bezpieczeństwa, wykonujemy skomplikowane audyty ubezpieczeniowe wymagające wysokich kompetencji.
   • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, całościowo rozwiązujące problemy naszych Klientów, dostarczamy nie tylko profesjonalne usługi doradztwa, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
     • Eksperckość w obszarze audytów ubezpieczeniowych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz dogłębna znajomości biznesowej praktyki w obszarze audytów.
     • Indywidualne podejście do klienta – towarzyszymy klientom na każdym etapie sprawy, wspierając i skutecznie pomagając w wszelkiego rodzaju toczących się projektach.