Optymalizacja struktury finansowej biznesu

Struktura finansowa firmy

BTLA jest firmą skupiającą wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie i motywację do działania, która rozwinęła silną i spójną umiejętność identyfikowania, skutecznego wprowadzania na rynek i wykorzystywania szerokiej gamy solidnych rozwiązań z zakresu optymalizacji źródeł finansowania biznesu.

Finansowanie obrotowe 

Skoncentrowane na usłudze faktoringu, w tym faktoringu pełnego bez regresu do zbywcy. 

Finansowanie udzielane jest w walutach: PLN, EURO, USD. 

Dodatkowe cechy faktoringu pełnego:

  • zwolnienie z regresu opieramy na polisie ubezpieczenia należności handlowych;
  • administrowanie portfelem wierzytelności klienta, ciągły monitoring oraz realizacja procesów windykacji i egzekucji.

Korzyści operacyjne dla klienta (faktoranta) to:

  • finansowanie faktoringiem pełnym nie obciąża zdolności kredytowych klienta;
  • zapewniamy niezależność od wytycznych i wykładni nadzoru finansowego.

Finansowanie inwestycyjne

Skoncentrowane na obligacjach komercyjnych lub finansowaniu przez Prywatne Fundusze Kapitałowe, także w formule „klastra finansowego”. 

Finansowanie fuzji i przejęć

Skoncentrowane na Prywatnych Funduszach Kapitałowych lub Inwestorach branżowych, także w formule „klastra finansowego”.

BTLA współpracuje z klientem w oparciu o jego wytyczne oraz na bazie analizy lub audycie jego potencjału. 

Skontaktuj się z nami jeśli szukasz tych lub innych rozwiązań – rzetelnie rozważymy Twoją propozycję biznesową, a z pewnością osiągniemy porozumienie w tym zakresie.