Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Nieustanny rozwój technologiczny i gospodarczy powoduje, że niektóre z umów przewidzianych w Kodeksie cywilnym  coraz częściej nie przystają do obecnej rzeczywistości. Przedsiębiorcy nieustannie zawierają między sobą umowy, a niektóre z nich mogą zawierać bardzo wiele stron i to pomimo tego, że tworzone są małą czcionką. Dobrze skonstruowana, a co więcej przejrzysta umowa, w wielu przypadkach pozwala uniknąć kosztownego sporu sądowego, a przynajmniej ograniczy jego koszty. Co więcej w obecnych czasach istotna jest także kwestia skutków podatkowych zawieranej umowy. Dlatego oferta BTLA obejmuje nie tylko tworzenie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, ale także informowanie Klienta o skutkach podatkowych jej zawarcia. 

Co obejmuje usługa?

  • tworzenie umów gospodarczych
  • opiniowanie umów gospodarczych
  • wsparcie w negocjacjach treści umów
  • informowanie o skutkach podatkowych zawieranych umów

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: