Współpraca z brokerem pozwala na racjonalizację kosztów ubezpieczeń przy jednoczesnym zachowaniu pełnego pakietu ubezpieczeń, niezbędnego przy prowadzeniu danego typu działalności gospodarczej. Opracowane przy naszym udziale zapytanie ofertowe wysyłane są do Ubezpieczycieli, a dzięki właśnie udziałowi brokera ubezpieczeniowego w procesie tworzenia indywidualnego programu i w efekcie prowadzonych przez nas negocjacji z ubezpieczycielami pozwalają uzyskiwać najlepsze warunkowo i najniższe cenowo ubezpieczenia.

Korzystając z usług brokera w ramach BTLA otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości obsługi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, a także lub przede wszystkim obsługi posprzedażowej – wsparcia w zakresie asysty szkodowej. W ramach zespołu skupiamy bowiem nie tylko specjalistów od ubezpieczeń korporacyjnych, lecz również wysokiej klasy specjalistów w zakresie likwidacji szkód powstałych w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz rzeczoznawców zajmujących się technicznymi aspektami rozpatrywania roszczeń.

 1. Audyt ubezpieczeniowy i analiza umów ubezpieczenia

Zakres usługi:

 • analiza i szacunkowa wycena posiadanego mienia
 • przegląd zawartych i wykonanych umów z kontrahentami oraz zdarzeń gospodarczych rodzących odpowiedzialność kontraktową
 • analiza i weryfikacja zawartych dotychczas umów ubezpieczenia w celu ustalenia czy ochrona jest adekwatna do prowadzonej działalności i czy pobrana składka nie jest zawyżona
 • techniczna analiza posiadanego mienia pod kątem zużycia, podatności na uszkodzenia i możliwości dokonania szkody w majątku lub na osobie trzeciej (przesłanki odpowiedzialności deliktowej)
 • podjęcie działań prewencyjnych mających na celu minimalizację ryzyka lub ograniczenie skutków finansowych już powstałej szkody.
 1. Konstruowanie programów, negocjacje z ubezpieczycielem i zawieranie umów

Zakres usługi:

 • przygotowanie kilku wariantów ubezpieczenia, szczegółowe wyjaśnienie aspektów proponowanych rozwiązań i przedstawienie ich Klientowi do akceptacji
 • wysłanie do ubezpieczycieli wybranego wariantu lub wariantów (zapytanie ofertowe) ochrony ubezpieczeniowej
 • analiza przedstawionych rozwiązań i prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń
 • przekazanie Klientowi do akceptacji najbardziej korzystnej oferty wraz z rekomendacją
 • zawarcie umowy z firmą lub firmami ubezpieczeniowymi (koasekuracja) w imieniu Klienta
 • monitorowanie procesu rejestracji i wejścia w życie umowy.
 1. Produkty majątkowe 

Przykładowy zakres ubezpieczeń majątkowych:

 • mienia od ryzyk nazwanych (np. huragan, pożar, zalanie, powódź) i nienazwanych (all-risk)
 • mienia od kradzieży z włamaniem, rozboju, celowego uszkodzenia
 • maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • budowlane
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • odtworzenie danych
 • od cyberprzestępstw
 • od utraty zysku (business interruption insurance)
 • techniczne
  • finansowe
  • gwarancje ubezpieczeniowe 

 

 1. Produkty odpowiedzialności cywilnej

Przykładowy zakres ubezpieczeń OC:

 • kontraktowa, deliktowa i za czyste szkody finansowe
 • za produkt, w tym z klauzulą recall (wycofanie produktu z rynku)
 • najemcy i właściciela nieruchomości
 • użytkownika mienia w ramach umowy leasingu, dzierżawy, najmu lub    umów o podobnym charakterze
 • zawodowe (lekarze, zawody prawnicze, nauczyciela, księgowego itp.)
 • przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • członków władz spółek kapitałowych
 • specjalistyczne np. urzędników za rażące naruszenie prawa
 • za program komputerowy, wady ukryte
 1. Produkty osobowe i na życie
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • indywidualne i grupowe na życie
 • zdrowotne, chorobowe i wypadkowe
 • turystyczne
 • grupowe pracowników, współpracowników i podwykonawców (np. z tytułu urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu)