Anna Niedźwiecka
Anna
Niedźwiecka

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Telefon: 

e-mail: 

btla10@nbrs.pl

Profil zawodowy

Adwokat, stały mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i w Moguncji, członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V.) z siedzibą w Berlinie. Jako adwokat doradza i prowadzi sprawy głównie z zakresu prawa karnego (w tym prawa karnego gospodarczego i skarbowego), prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego i prawa pracy. Jej zdaniem zawód adwokata nierozerwalnie związany jest z pełnieniem misji jaką jest służenie pomocą prawną osobom potrzebującym. Najwięcej satysfakcji zawodowej dostarcza jej pełnienie roli obrońcy w procesach karnych. Dobro Klienta jest dla niej pierwszorzędne, dlatego w pełni angażuje się w prowadzone sprawy oraz broni swoich Klientów w sposób odważny. Każdego Klienta traktuje indywidualnie, opracowując strategię jego obrony w sposób nieszablonowy.

Zgadza się ze słowami pisarza i prawnika Johna Grishama, który słusznie zauważył, że “Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.”, dlatego chętnie angażuje się nawet w najbardziej nietypowe i trudne sprawy karne. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.