Bartosz Groele
Bartosz
Groele

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Telefon: 

e-mail: 

btla22@nbrs.pl

Profil zawodowy

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie
gospodarczym. W latach 2010 – 2017 Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni). Od roku 2016 delegat grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Członek kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych. Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do
przepisów dotyczących prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Od 2020 członek Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności na etapie układania strategii, w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku
postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, czy na etapie wykonywania układu.