Iwona
Majsner

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Telefon: 

e-mail: 

btla13@nbrs.pl

Profil zawodowy

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Aktywna zawodowo od 10 lat. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe, odbywając liczne praktyki w kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się głównie obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz uczestnictwem w procesach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym tj. kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw. W szczególności przygotowuje opinie prawne, umowy, regulaminy oraz rejestruje i przekształca spółki handlowe.

Osiągnięcia

Z sukcesem przeprowadzonych kilkanaście procesów M&A, z umiejętnością prowadzenia ich zarówno jako strona kupująca, jak i sprzedająca. Aktywny przedsiębiorca, juror w wielu konkursach branży digital marketingu.

Edukacja

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Studia Podyplomowe kierunek prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

W listopadzie 2017 r. ukończyła kurs mediatora do spraw gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu.

Zainteresowania

Wolny czas spędza w towarzystwie muzyki poważnej. Wiolonczelistka i pianistka.