mec. Marek Maślanka

Marek
Maślanka

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Telefon: 

e-mail: 

btla28@nbrs.pl

Profil zawodowy

Świadczy obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych. Występuje jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych i karnoskarbowych, oraz w sprawach majątkowych i rozwodowych. Zajmuje się również sporządzaniem i negocjowaniem umów gospodarczych, w tym umów z szeroko pojętego sektora IT, w szczególności: na wdrożenie systemów informatycznych i systemów IT, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów licencji oraz umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do programów komputerowych. Zajmuje się również oceną istniejącego i potencjalnego ryzyka projektów biznesowych. Zwolennik wykorzystywania instrumentów prawa karnego do ochrony interesów klienta, w szczególności dla przeciwdziałania przestępstwom oszustwa, udaremniania egzekucji, działania na szkodę i wyzysku kontrahenta oraz działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Autor licznych opinii prawnych oraz projektów zmian legislacyjnych.

Prezes Zarządu spółki m4solutions Poland Sp. z o.o. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz Sądzie Okręgowy w Bielsku-Białej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członek Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z licznymi śląskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Występuje jako pełnomocnik i obrońca w wielu medialnych i skomplikowanych sprawach uzyskując korzystne rozstrzygnięcia. Nie unika spraw trudnych, a swojej pracy kieruje się przede wszystkim troską o ochronę interesu klienta i szeroko pojętych praw człowieka.