Zbigniew Szydłowski
Zbigniew
Szydłowski

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Telefon: 

e-mail: 

btla29@nbrs.pl

Profil zawodowy

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, doradca biznesowy, właściciel firmy Business
Adviser. Przedsiębiorca, Inwestor, wspólnik , udziałowiec wielu spółek i podmiotów gospodarczych, członek
organów samorządowych, zarządzających i nadzoru. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i
upadłościowym (jeden z pierwszych syndyków w Polsce), M&A, prawo spółek, prawo bankowe, fundusze
sekurytyzacyjne, inwestycje. Doświadczony praktyk, prowadzący działalność w oparciu o zasady ludzkiej
uczciwości, praktyki dobrego kupca i transparentności.

Osiągnięcia

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, ponad 17 tysięcy spraw, prawie 100 postępowań
restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Członek – European Association of Lawyers – AEA-EAL Krajowej Izby
Doradców Restrukturyzacyjnych, Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków, OIPR w
Łodzi, BNI Leaders w Warszawie. Jego biografia znalazła się z w BRITISHPEDIA – Encyklopedii OSOBISTOŚCI
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

Edukacja

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył London Study Center.

Zainteresowania

Trenuje wschodnie sztuki walki, sport, historia, podróże.