Aleksandra Jiménez

Profil zawodowy

Aleksandra Jiménez – radca prawny, doradca podatkowy, certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W roku 2020, po zdaniu egzaminu państwowego, została wpisana również na listę doradców podatkowych.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz w prawie ochrony danych osobowych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz współpracując z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawnopodatkowej.

Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Uczestniczyła w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

Jej specjalistyczne doświadczenie łączące wiedzę administracyjną i biznesową pozwala na przeprowadzenie audytów i wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). W tym obszarze mecenas Jiménez poszerzała wiedzę na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński „Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji biznesie”, jak również na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową „Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji”. W roku 2022 r. zdała egzamin CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). Ponadto, wykłada zasady ochrony danych osobowych na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.