Dr Artur Oleś

Profil zawodowy

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje. Ekspert „Gazety Prawnej“. Bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków wykorzystuje do skutecznego rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Osiągnięcia

Prowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań podatkowych w sprawach klientów przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi. Tylko w jednym roku aż cztery z nich zakończyły się rozstrzygnięciami korzystnymi dla podatników. Jednym z nich było przełomowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie podatku VAT związanego ze statusem podatnika po wydaniu decyzji wywłaszczeniowej.

Edukacja

Doktor nauk prawnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Executive MBA na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Absolwent Akademii Przywództwa Psychologicznego na Politechnice Warszawskiej, a także roczną Szkołę Negocjacji.

Zainteresowania

Wspinaczka górska, psychologia ewolucyjna.

Publikacje eksperckie

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa.
Glumińska-Pawlic Jadwiga (red.), Bielecka Dominika, Derela Klaudia, Grzybczyk Paulina, Hofman Artur, Markowicz Jan, Mikuła Marek, Mrozińska Agata , Oleś Artur, Orpik Klaudia, Sikorski Jakub, Zarzycki Łukasz, Wolter Kluwer 2020

Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń – nierozwiązany problem prawa podatkowego.
10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014

Opodatkowanie dochodów uzyskanych za pośrednictwem rynku walutowego FOREX.
Prawo i Podatki 12/2007

Domniemanie interpretacyjne „In dubio pro fisco” a zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych.
Biuletyn KIDP 1/2009

Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego.
Przegląd podatkowy 4/2013

Doręczenie pism w postępowaniu podatkowym a zmiana pełnomocnika.
Przegląd podatkowy 7/2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w programach internetowych typu revenue sharing podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Biuletyn KIDP 6/2013

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych programów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych.
Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013