prof. Jadwiga Glumińska – Pawlic

Profil zawodowy

Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Opiekun naukowy i promotor 21 obronionych z sukcesem rozpraw doktorskich. Ekspert w dziedzinie szeroko rozumianego prawa finansowego, od 2011 roku doradca podatkowy. W 2016 roku powołana została przez Ministra Finansów w skład niezależnego organu – Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, reprezentując grupę pracowników szkół wyższych (wybór został powtórzony na II kadencję 2020-2024). Od 2018 roku Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Nominację profesorską otrzymała z rąk Prezydenta RP w dniu 19 lutego 2014 r.

Osiągnięcia

Autorka ponad 200 publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 13 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Od 2006 roku Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993–1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006–2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej (ORA Bielsko-Biała). Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. Członek Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego; Członek rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” oraz „Przegląd Podatkowy”. W kadencji 2014-2018 Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.