Wsparcie prawne, podatkowe, księgowe i ubezpieczeniowe

Klasyfikacja taryfowa – audyt, wniosek o WIT, reprezentacja

Klasyfikacja taryfowa – jest jednym z elementów kalkulacyjnych, który wpływa na wysokość należności celnych, a w konsekwencji prowadzi do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Pozwala również zidentyfikować wyroby akcyzowe, co ma istotne znaczenie dla stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Prawidłowe zaklasyfikowanie wyrobu lub produktu w prowadzonym obrocie towarowym to bezpieczeństwo i ochrona przedsiębiorcy przed nieoczekiwanymi problemami finansowymi, ale też ograniczeniami i zakazami w imporcie i eksporcie.    

usługi podatkowe prawne i księgowe dla firm (1)
założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

Obsługa prawna i podatkowa

Ustalenie kodu towaru

W jaki sposób ustalić prawidłowy kod towaru – informacje na temat danych taryfowych m.in. nomenklatury towarowej, zasad kodowania towarów znajdują się w  przeglądarce taryfowej ISZTAR.

W serwisie ISZTAR  prezentowane są dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (podatki VAT, akcyza i inne krajowe środki pozataryfowe).

 

Ustalenie prawidłowego kodu CN

Struktura taryfy celnej prezentuje się w postaci obszernej nomenklatury TARIC, która grupuje  towary w sekcje, działy i poddziały, którym nadano tytuły wskazujące kategorie lub rodzaje towarów. W wielu przypadkach różnorodność i liczba towarów klasyfikowanych do sekcji lub działu jest zbyt duża, dlatego też klasyfikacja odbywa się według Ogólnych Reguł interpretacji nomenklatury scalonej. Pierwszą i generalna zasadą jest Reguła 1, która mówi m.in., że do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, o ile nie są one sprzeczne z treścią pozycji i uwag. Kolejne reguły to np. sposób klasyfikacji półproduktów, artykułów w stanie niezmienionym lub rozmontowanym, mieszanin.

Ustalenie prawidłowego kodu CN wymaga w pierwszej kolejności rzetelnego określenia rodzaju towaru, szczegółowego opisu, przeznaczenia, a następnie analizy w kontekście wyjaśnień do taryfy, uwag do sekcji i działów oraz not klasyfikacyjnych. W wielu przypadkach kodowanie towarów nie jest prostym zadaniem, a w szczególnie skomplikowanych wymaga nawet przeprowadzenia analiz i badań laboratoryjnych klasyfikowanych towarów.    

Czym są decyzje WIT ?

Decyzje dotyczące Wiążącej Informacji Taryfowej wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie Unii Europejskiej.

Klasyfikacja taryfowa

Ustalenie kodu CN – oferta

W BTLA rozumiemy unikalne wyzwania stojące przed firmami w Polsce i jesteśmy gotowi dostarczyć rozwiązania prawne i podatkowe, które wspierają ich działalność na wielu płaszczyznach.

1.

Przeprowadzenie klasyfikacji taryfowej wybranych towarów

Skuteczna klasyfikacja taryfowa towarów jest kluczowa dla prawidłowego ustalenia stawek celnych i podatkowych. Nasze usługi obejmują profesjonalną analizę towarów i ich klasyfikację według międzynarodowego systemu nomenklatury taryfowej. Zapewniamy, że klasyfikacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko błędów i ewentualnych dodatkowych kosztów.

2.

Audyt poprawności zastosowanej klasyfikacji

Przeprowadzamy dokładne audyty mające na celu weryfikację, czy obecnie stosowana klasyfikacja taryfowa towarów jest prawidłowa. Audyt ten pozwala na identyfikację potencjalnych nieścisłości i zapobiega problemom prawno-podatkowym, co jest szczególnie ważne w świetle częstych zmian w przepisach celnych.

3.

Sporządzenie oraz wystąpienie z wnioskiem
o wydanie WIT

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i złożenie wniosku o Wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). WIT jest kluczowym narzędziem w handlu międzynarodowym, zapewniającym pewność co do klasyfikacji towarów i związanych z nimi stawek celnych, co jest istotne dla stabilności i przewidywalności kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

4.

Reprezentowanie w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Reprezentujemy klientów w sporach z organami podatkowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Nasze działania obejmują obronę interesów przedsiębiorców w kwestiach związanych z klasyfikacją taryfową, WIT oraz innymi aspektami prawa celnego. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej, oferujemy skuteczną reprezentację na każdym etapie postępowania.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb i celów biznesowych.

Interdyscyplinarność

Doradzamy klientom w sposób kompleksowy – zarówno na płaszczyźnie KSH jak i prawa cywilnego, karnego i podatkowego.

Długoterminowe partnerstwo

Jesteśmy gotowi być Twoim partnerem na każdym etapie rozwoju Twojej firmy, od założenia spółki z o.o., po ekspansję na rynki zagraniczne i procesy fuzji czy przejęć. Z naszym wsparciem nie będziesz żałował swoich decyzji.

FAQ

Najczęstsze pytania

Dlaczego tak ważna jest prawidłowa klasyfikacja towaru?

Stawka celna dla towaru importowanego z kraju trzeciego jest przyporządkowana do kodu CN, dlatego, jeżeli dokonamy błędnej klasyfikacji to tym samym przyjmiemy błędną stawkę celną ( albo za wysoką, albo za niską). Poza tym do danego kodu przyporządkowane są też tzw. ograniczenia pozataryfowe, czyli zakazy i ograniczenia przywozu lub wywozu towaru z i do krajów, dla których Unia wprowadziła sankcje. W związku z tym, jeżeli dokonamy nieprawidłowej klasyfikacji taryfowej możemy spotkać się z sytuacją, że przywieziony przez nas towar nie będzie mógł zostać dopuszczony do obrotu na terenie UE. Poza tym, należy pamiętać, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy imporcie towaru jest wartość celna plus kwota cła, dlatego nieprawidłowe wyliczenie kwoty cła będzie skutkowało nieprawidłowym określeniem podstawy opodatkowania.   

Dokonaliśmy importu towaru, agencja celna w naszym imieniu dokonała zgłoszenia celnego deklarując też kod towaru CN. Według nas, ten kod jest nieprawidłowy, czy możemy go zmienić?

Tak, można to zrobić składając wniosek do urzędu celno – skarbowego z prośbą o dokonanie zmiany kodu CN. We wniosku należy wskazać między innymi numer zgłoszenia celnego oraz właściwy kod CN, a także  uzasadnić dlaczego poprzednia klasyfikacja jest nieprawidłowa.  

Jak prawidłowo ustalić kod towaru?

W pierwszej kolejności należy dokładnie wiedzieć z jakim towarem mamy do czynienia np. czy jest to gotowy wyrób, czy surowiec; z jakiego materiału lub surowca jest wykonany; czy stanowi np. części maszyn lub urządzeń. Następnie należy zapoznać się z Ogólnymi Regułami nomenklatury scalonej . Reguły stosuje się w kolejności następującej po sobie, oznacza to, że jeżeli nie można zastosować danej reguły, to stosuje się następną w kolejności. Istotne znaczenie mają uwagi do sekcji i działów, które zawierają wskazówki w jaki sposób należy rozumieć i klasyfikować dany towar.  

Klasyfikacja taryfowa
z pomocą ekspertów BTLA!