Wsparcie prawne, podatkowe, księgowe i ubezpieczeniowe

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

CRPA – to elektroniczny rejestr prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, dla podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia w myśl ustawy o podatku akcyzowym.

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych tzw. „PUESC”, z wykorzystaniem podpisu w jednej z dopuszczalnych form procesu  elektronicznego.

usługi podatkowe prawne i księgowe dla firm (1)
założenie spółki z o.o. pomoc prawna i podatkowa (2)

Obsługa prawna i podatkowa

Zgłoszenie do CRPA

PODMIOTY,  KTÓRE  MAJĄ OBOWIĄZEK DOKONANIA WPISU – ustawa o podatku akcyzowym wymienia enumeratywnie podmioty, które są zobowiązane do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, są to szczególnie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wykonanie obowiązku powinno nastąpić w terminie przed rozpoczęciem działalności związanej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych lub w przypadku  wyrobów przeznaczonych do zużycia przed ich nabyciem.

Na określonych warunkach niektóre podmioty są zwolnione z obowiązku dokonania zgłoszenia, są to między innymi podmioty, które produkują energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW lub zużywające podmioty olejowe.

Aby stwierdzić, czy zachodzi obowiązek dokonania zgłoszenia należy zidentyfikować rodzaj podmiotu jako podmiotu akcyzowego.

CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH

CRPA – oferta

W BTLA rozumiemy unikalne wyzwania stojące przed firmami w Polsce i jesteśmy gotowi dostarczyć rozwiązania prawne i podatkowe, które wspierają ich działalność na wielu płaszczyznach.
Organizujemy także specjalistyczne szkolenia dotyczące ustawy o podatku akcyzowym, skierowane do pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów akcyzowych w przedsiębiorstwie. Szkolenia te obejmują zarówno podstawy prawne, jak i praktyczne aspekty stosowania przepisów akcyzowych, co pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem podatkowym.

1.

Dokonanie w imieniu przedsiębiorcy zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA

Zgłoszenie rejestracyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jest kluczowym krokiem dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Nasze usługi obejmują pełną reprezentację przedsiębiorcy w procesie rejestracji, włącznie z przygotowaniem i składaniem wszystkich niezbędnych dokumentów oraz komunikacją z urzędami.

2.

Audyt przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania rodzaju podmiotu akcyzowego

Przeprowadzamy szczegółowy audyt w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako podmiot akcyzowy. Audyt ten obejmuje analizę rodzaju działalności, obrotu wyrobami akcyzowymi i spełnienia kryteriów określonych w ustawie o podatku akcyzowym, co ma istotne znaczenie dla zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.

3.

Audyt przedsiębiorstwa pod kątem identyfikacji wyrobów akcyzowych

Oferujemy audyt mający na celu identyfikację wszystkich wyrobów akcyzowych w przedsiębiorstwie. Nasze działania skupiają się na szczegółowej analizie asortymentu pod kątem przepisów dotyczących akcyzy, co pozwala na właściwą klasyfikację towarów i uniknięcie potencjalnych problemów związanych z niewłaściwym obliczeniem akcyzy.

4.

Wsparcie i szkolenia z zakresu obsługi platformy PUESC

Zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz szkolenia z obsługi platformy PUESC, niezbędnej do elektronicznego składania dokumentów akcyzowych i innych wymaganych formularzy. Nasze szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala na efektywne zarządzanie obowiązkami związanymi z akcyzą.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb i celów biznesowych.

Interdyscyplinarność

Doradzamy klientom w sposób kompleksowy – zarówno na płaszczyźnie KSH jak i prawa cywilnego, karnego i podatkowego.

Długoterminowe partnerstwo

Jesteśmy gotowi być Twoim partnerem na każdym etapie rozwoju Twojej firmy, od założenia spółki z o.o., po ekspansję na rynki zagraniczne i procesy fuzji czy przejęć. Z naszym wsparciem nie będziesz żałował swoich decyzji.

FAQ

Najczęstsze pytania

Czy przewidziane są kary za niewypełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego?

Tak, Kodeks karny skarbowy kwalifikuje czyn jako przestępstwo – zgodnie z art. 56b § 2 Kks „Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 16b, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgłasza zmiany danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych

Do kiedy najpóźniej powinnam dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?

Zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności akcyzowej.

Czy w przypadku niewypełnienia obowiązku powinniśmy dokonać zgłoszenia, czy to już za późno?

Tak, należy jak najszybciej dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, a do właściwego urzędu skarbowego przesłać pismo zawierające tzw. „czynny żal”.

Czy zgłoszenia rejestracyjnego muszę dokonać osobiście, czy może to np. zrobić pracownik, albo inna osoba w moim imieniu np. doradca podatkowy lub księgowa?

Zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać właściciel firmy, pracownik lub inna osoba posiadające stosowne pełnomocnictwo. W przypadku rejestracji przez osobę upoważnioną należy załączyć pełnomocnictwo wraz opłatą skarbową, a oryginał przekazać do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zgłoszenie do CRPA
z pomocą ekspertów BTLA!