Zabezpieczenie wewnętrznych systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów firmy

Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii metodyk pomaga klientom chronić tajemnicę przedsiębiorstwa między innymi budując zaawansowane bezpieczne systemy informatyczne. Wraz ze współpracownikami wykonuje badania antypodsłuchowe, analizuje tło elektromagnetyczne. Organizuje bezpieczne spotkania poza siedzibami przedsiębiorstw.

Aby uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorcy opracowują i wdrażają nowe produkty, usługi, nowe technologie. Ponoszą w związku z tym ogromne nakłady finansowe. Krótki okres życia produktu przy utracie kluczowych informacji o ich specyfikacji czy choćby strategii kampanii marketingowej to nie tylko brak przyszłych zysków z jego sprzedaży z dużą marżą, ale strata związana z kosztami poniesionymi na jego opracowanie. Być może nawet nieodwracalne naruszenie wizerunku, a niekiedy i bankructwo.